MijnRVO.nl

 • Bedrijfsoverdracht

  Ondernemers die met ons zaken doen en gegevens doorgeven, zijn bij ons geregistreerd. Stel, er verandert iets in de rechtsvorm van het bedrijf of bedrijven worden samengevoegd, dan moeten er een aantal dingen gebeuren in de registratie. Wijzigt de rechtsvorm van uw bedrijf omdat u uw bedrijf gaat overdragen, splitsen of beëindigen, dan geeft u zo'n wijziging aan ons door. Via Direct regelen op deze pagina meldt u een bedrijfsoverdracht. Ook leest u op deze pagina hoe u de overdracht van betalingsrechten, dierproductierechten, derogatie, subsidies, UBN of percelen meldt.

Bedrijfsoverdracht melden

Bij een hele bedrijfsoverdracht draagt u uw hele bedrijf over aan een andere partij.

U meldt een hele bedrijfsoverdracht via Direct regelen op deze pagina. Vul de gevraagde informatie samen in met de opvolgende partij(en). Heeft deze nog geen relatienummer, dan kan zij die telefonisch bij ons aanvragen op 088 042 42 42. Het relatienummer versturen wij dezelfde dag nog, mét TAN-codes om de overdracht te ondertekenen. Uw opvolger ontvangt deze binnen een paar werkdagen.

Bij een samenvoeging worden 2 of meer bedrijven in hun geheel samengevoegd tot een nieuw bedrijf.

U meldt een samenvoeging via Direct regelen op deze pagina.

Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd onder de tenaamstelling van bedrijf A? Vul 1 formulier in voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf A.

Worden bedrijf A en bedrijf B samengevoegd, waarna bedrijf C ontstaat? Vul dan 2 formulieren in:

 • 1 voor de overdracht van bedrijf A naar bedrijf C
 • 1 voor de overdracht van bedrijf B naar bedrijf C

Bij een splitsing wordt een bestaand bedrijf opgedeeld in minimaal 2 afzonderlijke bedrijven.

U meldt een splitsing via Direct regelen op deze pagina. Vul samen met de bedrijfsvoerder van het afgesplitste bedrijf 1 formulier in voor de overdracht van bedrijf A naar bedrijf B.

Wordt bedrijf A gesplitst in de bedrijven B en C? Vul dan 2 formulieren in:

 • 1 voor de overdracht van een deel van bedrijf A naar bedrijf B
 • 1 voor de overdracht van het andere deel van bedrijf A naar bedrijf C

Stopt u met uw bedrijf zonder dat u het geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een ander? Dan is er een bedrijfsbeëindiging.

U meldt een bedrijfsbeëindiging via Direct regelen op deze pagina.

Betalingsrechten

U meldt de bedrijfsoverdracht via Direct regelen op deze pagina.

Draagt u uw hele bedrijf over aan een ander? Dan geeft u aan op het formulier waarmee u de bedrijfsoverdracht meldt of u de betalingsrechten allemaal of voor een deel overdraagt.

Alle betalingsrechten

Geeft u aan dat alle betalingsrechten worden overgedragen, dan gaan alle betalingsrechten over naar het (nieuwe) relatienummer van overnemende partij (ook de verhuurde en gehuurde betalingsrechten).

Een deel van de betalingsrechten

Draagt u bij de bedrijfsoverdracht een deel van de betalingsrechten over? Of splitst u uw bedrijf in 2 of meer bedrijven? Dan geeft u aan op het formulier waarmee u de bedrijfsoverdracht meldt dat een deel van de betalingsrechten wordt overgedragen. Daarnaast geeft u de verdeling van de betalingsrechten door met het formulier Melding Overdragen betalingsrechten op de pagina Betalingsrechten overdragen.

De overdracht is pas volledig gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code.

Mest

Draagt u het hele bedrijf inclusief stallen over? Dan gaan de productierechten over naar de nieuwe eigenaar.

Melden via Direct regelen

Geef bij Direct regelen op deze pagina aan dat u al uw dierproductierechten overdraagt aan de opvolger.

Wilt u een deel van uw bedrijf met dierproductierechten overdragen? Geef dat dan aan via Direct regelen. Hoe u vervolgens aangeeft hoeveel dierproductierechten u overdraagt, leest u op de pagina Varkens- en pluimveerechten.

U kunt derogatie alleen overdragen bij een gehele bedrijfsoverdracht en bij het samenvoegen van bedrijven. De overdrachtsdatum is niet van belang. Beide bedrijven zorgen ervoor dat ze het hele jaar voldoen aan de voorwaarden voor derogatie.

Melden via Direct regelen

Via Direct regelen op deze pagina geeft u aan dat u derogatie overdraagt aan de opvolger.

Bij een bedrijfsoverdracht moet u ook rekening houden met bijvoorbeeld de gebruiksnormen voor het bedrijf, de mestvoorraden en de mestvervoersbewijzen.

Subsidies

Draagt u bij uw bedrijfsoverdracht (maakt niet uit welke soort) een natuursubsidie over, dan geeft u dit door met het formulier Melding Overdracht. Het kan gebeuren dat u daarna nog iets moet melden. Dit is afhankelijk van uw situatie. In dit geval krijgt u hierover dan bericht van ons.

Natuursubsidies zijn de subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SAN, SN en SNL) en kwaliteitsimpulsen natuur en landschap (SKNL).

Melden via Direct regelen

Geef via Direct regelen op deze pagina aan dat u agrarisch of particulier natuurbeheer overdraagt aan de opvolger. Dit kan alleen voor individuele aanvragen. Heeft u een collectieve subsidie? Meld de overdracht dan bij uw gebiedscoördinator.

Draagt u bij uw bedrijfsoverdracht (maakt niet uit welke soort) subsidies over? Dit geeft u ook door met het formulier Melding Overdracht.

Melden via Direct regelen

Geef via Direct regelen op deze pagina aan welke subsidies u overdraagt. Dit kan alleen voor individuele subsidieaanvragen.

Dierregistratie

Bij een bedrijfsoverdracht kunt u ervoor kiezen om uw Unieke Bedrijfsnummer (UBN) van de locatie waar de dieren worden gehouden over te dragen. Dit geeft u aan op het formulier Melding Overdracht. Deze gegevens gaan over naar de opvolger:

 • alle dieren die op dat moment op het UBN geregistreerd staan
 • machtigingen
 • een abonnement op oormerken (alleen voor rund)
 • de voorraad vrije merken

Melden via Direct regelen

Geef via Direct regelen op deze pagina aan dat u uw UBN wilt overdragen.

Percelen

Ligt de overdrachtsdatum vóór 16 mei in het jaar waarin u ook de overdracht meldt? Dan registreren wij voor u de percelen bij de opvolger. Ligt de overdrachtsdatum daarna, of wilt u een deel van de percelen overdragen, dan wijzigt u zelf de percelenregistratie op de pagina Percelen registreren. Vervolgens beoordelen wij bij de afhandeling van uw Melding Overdracht of de percelen worden overgezet.

Melden via Direct regelen

Geef via Direct regelen op deze pagina aan of u het gebruik van percelen overdraagt aan de opvolger.

Meer weten over Bedrijfsoverdracht?

Lees welke soorten bedrijfsoverdracht er zijn en wanneer u of uw opvolger bij een overdracht de betalingsrechten krijgt uitbetaald.