MijnRVO.nl

  • Voorgenomen besluit dieren voor de huisdierenlijst

    In de Wet dieren is de huisdierenlijst (positieflijst) opgenomen. Na inschattingsadvies van de Positieflijst Advies Commissie (PAC) aan de staatssecretaris ligt er nu het voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst). Daarin staat welke zoogdieren wel of niet op de huisdierenlijst geplaatst worden. U kon tot en met 14 maart 2017 uw reactie geven op dit voorgenomen besluit.

Over dit onderwerp

Op deze pagina vindt u het voorgenomen besluit en leest u wat er gebeurt nadat u een zienswijze heeft ingediend.

Lees meer over welke zoogdieren wel of niet op de huisdierenlijst geplaatst worden op onze informatiepagina Voorgenomen besluit aanwijziging te houden diersoorten.

Voorgenomen besluit inzien

U kunt op deze pagina het Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst) (pdf) inzien.

Inschattingsadviezen

Het voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst) is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de risico-inschattingsadviezen van de PAC over de verschillende diersoorten gaat u naar de Positieflijst.

Zienswijze indienen

Van 31 januari tot en met 14 maart 2017 kon u als belanghebbende een zienswijze indienen op het Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst). U bent belanghebbende als uw eigen belang rechtstreeks bij een actueel besluit is betrokken. U kunt nu geen zienswijze meer indienen.

Na het indienen

Na het indienen

U heeft van ons een ontvangstbevestiging van uw zienswijze gekregen als u die digitaal of schriftelijk bij ons heeft ingediend.

Na de indienperiode wordt het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt bij de Europese commissie. Dit is een notificatie. Hierna volgt een 'standstill-periode' van 3 maanden.

Definitief besluit

Na de standstill-periode neemt de staatssecretaris een definitief besluit tot plaatsing of niet plaatsing van zoogdiersoorten op de huisdierenlijst (positieflijst).

De staatssecretaris neemt de beoordeling en afweging van de ingediende zienswijzen mee in de motivering van het besluit. Van het besluit ontvangt u een afschrift.

Alle ingediende geanonimiseerde zienswijzen zijn gepubliceerd op onze informatiepagina Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten.