MijnRVO.nl

  • Voorgenomen besluit dieren voor de huisdierenlijst

    In de Wet dieren is de huisdierenlijst (positieflijst) opgenomen. Na inschattingsadvies van de Positieflijst Advies Commissie (PAC) aan de staatssecretaris ligt er nu het voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst). Daarin staat welke zoogdieren wel of niet op de huisdierenlijst geplaatst worden. Wilt u als belanghebbende het voorgenomen besluit inzien en uw reactie geven? Dan kan van 31 januari tot en met 14 maart 2017. Op deze pagina vindt u het voorgenomen besluit en leest u hoe u een zienswijze indient.

Voorgenomen besluit inzien

Van 31 januari tot en met 14 maart 2017 kunt u als belanghebbende het Voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst) (pdf) inzien. U bent belanghebbende als uw eigen belang rechtstreeks bij een actueel besluit is betrokken.

Inschattingsadviezen

Het voorgenomen besluit aanwijzing te houden diersoorten (positieflijst) is gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de risico-inschattingsadviezen van de PAC over de verschillende diersoorten gaat u naar de Positieflijst.

Voor een of meerdere zoogdieren

U kunt uw zienswijze indienen voor een zoogdier dat wel of juist niet is aangewezen als te houden zoogdiersoort. Dit kunt u ook doen voor meerdere zoogdieren. Daarnaast kunt u een algemene zienswijze indienen over het voorgenomen besluit.

Zienswijze indienen

U kunt op 3 manieren een zienswijze indienen.

Digitaal

U dient digitaal uw zienswijze in via Formulieren downloaden op deze pagina.

Schriftelijk

U stuurt uw reactie schriftelijk naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
T.a.v. Huisdierenlijst
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en postcode.

Mondeling

Kunt u niet digitaal of schriftelijk uw zienswijze indienen? Dan kunt u een afspraak maken om mondeling een zienswijze in te dienen op onze vestiging in Den Haag. U kunt hiervoor elke woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch contact met ons opnemen: 088 042 42 42.

Een mondelinge reactie behandelen wij op dezelfde wijze als een schriftelijke reactie.

Na het indienen

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw zienswijze als u die digitaal of schriftelijk bij ons indient.

Standstill-periode

Na de indienperiode wordt het voorgenomen besluit kenbaar gemaakt bij de Europese commissie. Dit is een notificatie. Hierna volgt een 'standstill-periode' van 3 maanden.

Definitief besluit

Na de standstill-periode neemt de staatssecretaris een definitief besluit tot plaatsing of niet plaatsing van zoogdiersoorten op de huisdierenlijst (positieflijst).

De staatssecretaris neemt de beoordeling en afweging van de ingediende zienswijzen mee in de motivering van het besluit. Van het besluit ontvangt u een afschrift.

Meer weten over Voorgenomen besluit dieren voor de huisdierenlijst?

Lees welke dieren u mag houden op onze informatiepagina Huisdierenlijst.