MijnRVO.nl

 • Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten TOF

  Met het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF) investeren onderzoeksinstellingen in faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Ook draagt het krediet bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven. Het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten is onderdeel van het Toekomstfonds.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor het Toekomstkrediet Onderzoeksfaciliteiten gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • U heeft maximaal 5 jaar de tijd om de investering in de onderzoeksfaciliteit te realiseren.
 • Na de investering volgt de vaststelling van het krediet, op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Na de vaststelling begint de periode waarin u het krediet terug gaat betalen. Deze periode is maximaal 15 jaar vanaf de datum van de vaststelling.
 • Als u met de onderzoeksfaciliteit zowel economische als niet-economische activiteiten verricht, dan houdt u een gescheiden boekhouding bij voor de financiering, kosten en inkomsten voor beide soorten activiteiten.
 • Bij economische activiteiten wordt bij iedere gebruiker een marktconforme prijs in rekening gebracht voor de exploitatie of het gebruik van de onderzoeksfaciliteit. Dit geldt ook bij gebruik van de faciliteit door de eigen organisatie.
 • De toegang tot de onderzoeksfaciliteit staat open voor meerdere gebruikers en wordt op transparante en
  niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die ten minste 10% van de investeringskosten van de
  onderzoeksfaciliteit hebben gefinancierd kunnen echter preferente toegang krijgen, onder gunstigere voorwaarden. In dat geval moet de toegang evenredig zijn aan de bijdrage van deze onderneming in de investeringskosten. Ook moeten dan de voorwaarden openbaar worden gemaakt.
 • Gedurende 5 jaar na de kredietvaststelling verleent u medewerking aan een eventuele evaluatie van de effecten van de investering.

Aanvragen

De 2e tender van de TOF-regeling is gesloten. Indienen kon van 2 januari 2017 tot 29 maart 2017, 17.00 uur.

Na uw aanvraag

Wij beslissen uiterlijk 28 juni 2017 over uw aanvraag. U ontvangt deze beslissing per brief. Als wij uw aanvraag voor krediet toewijzen, dan staat in deze toewijsbrief hoeveel krediet u kunt krijgen. In de brief staat ook via welk schema u de lening na de investeringsfase terugbetaalt. Als wij uw aanvraag afwijzen, wordt de reden voor de afwijzing toegelicht in de brief.

Meer weten over Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten TOF?

Voor welke kosten u krediet kunt krijgen en wat de achtergrond van deze regeling is, leest u op onze informatiepagina Toekomstfondskrediet Onderzoeksfaciliteiten TOF.