MijnRVO.nl

  • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

    Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunnen woningcorporaties, gemeenten en (commerciële) verhuurders extra huisvesting realiseren. Het gaat dan om huisvesting voor vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning. Bent u verhuurder en wilt u gebruikmaken van deze subsidie? Dan meldt u bij ons eerst uw plan voor een investering in een woonvoorziening. Is uw plan goedgekeurd en heeft u huisvesting gerealiseerd? Dan vraagt u op deze pagina subsidie aan.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om voor de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • De woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015.
  • De huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren/gebouwen die zijn verbouwd tot woonvoorziening.
  • De woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 vergunninghouders.
  • De woonvoorziening moet ten minste voldoen aan de woonfunctie-eisen uit het Bouwbesluit 2012.
  • De huisvesting kan bestaan uit meerdere onzelfstandige woningen in een woonvoorziening of uit één zelfstandige woning. Onzelfstandige woningen hebben aparte slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen.
  • De huur mag bij onzelfstandige woonruimte niet hoger zijn dan € 146,45 per maand per vergunninghouder en bij zelfstandige woonruimte niet hoger dan € 113,63 per maand per vergunninghouder.
  • De woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag.

Aanvragen

Om de subsidie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders aan te vragen, doorloopt u de volgende stappen.

Uw investering aanmelden

Eerst meldt u een voorgenomen investering in een woonvoorziening bij ons aan. Elke voorgenomen investering – per voorziening – meldt u apart aan. Aanmelden kan tot en met 31 december 2018 onder Direct regelen op deze pagina. Welke gegevens u daarbij nodig heeft, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag.

Na uw aanmelding

Vervolgens controleren wij of uw voorgenomen investering in aanmerking komt voor de subsidie. Wanneer dit het geval is, dan ontvangt u van ons een verklaring van budgetreservering. Binnen 6 weken ontvangt u bericht van ons. Deze termijn kan oplopen wanneer wij aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Uw investering uitvoeren

U voert uw voorgenomen investering uit.

Subsidie aanvragen

Heeft u uw investering gerealiseerd, gefactureerd en zijn de vergunninghouders gehuisvest? Dan vraagt u uiterlijk binnen 2 jaar na de verlening van de verklaring van budgetreservering subsidie aan. Dit doet u onder Direct regelen. Welke bijlagen u meestuurt, leest u onder Bijlagen bij uw aanvraag.

Aanvragen van de subsidie kan tot 1 januari 2021. Een aanvraag heeft betrekking op één woonvoorziening. U kunt meerdere aanvragen doen.

eHerkenning of DigiD

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning of DigiD nodig. Als ondernemer of organisatie logt u in met eHerkenning. Als particulier gebruikt u DigiD. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel (EH) of DigiD? Vraag dit aan op de website van eHerkenning of DigiD.

Na uw aanvraag

Voorschot

Wij controleren of de realisatie van de woonvoorziening en de huisvesting van de vergunninghouders voldoen aan de voorwaarden. Hierna betalen wij het voor u gereserveerde subsidiebudget uit als een voorschot.

Vaststelling

Na 5 jaar controleren wij of de woonvoorziening voor vergunninghouders nog steeds in stand is en voldoet aan de voorwaarden. Is dat het geval, dan stellen wij definitief de subsidie vast.

Meer weten over Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders?

Lees hoeveel subsidie u kunt krijgen en welke huurcontracten u kunt bieden op de informatiepagina Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders.

Direct regelen