MijnRVO.nl

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Heeft u een asbestdak laten verwijderen? Dan kunt u subsidie aanvragen onder Direct regelen op deze pagina.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt. Uw naam staat op de factuur als u de subsidieaanvraag indient.
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Let op: Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Vanaf 1 maart 2017 is het registreren van de sanering van het asbestdak in LAVS verplicht gesteld. Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
 •  U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.
 • Per adres (straatnaam + huisnummer (eventuele toevoeging) dient u een aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk om voor meerdere adressen tegelijk één subsidieaanvraag in te dienen.

Aanvragen

De subsidie verwijderen asbestdaken vraagt u aan binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak.

U kunt de subsidie aanvragen van 4 januari 2016 9.00 uur tot en met 31 december 2019 17.00 uur. Uw aanvraag doet u via eLoket onder Direct regelen op deze pagina.

Ondernemer, organisatie of overheid

Bent u ondernemer of bent u van een organisatie of overheid? Dan heeft u voor het aanvragen een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze subsidie is EH1.

Particulier

Bent u particulier? Dan logt u in met uw DigiD.

Let op

Uw aanvraag is pas ingediend als u de aanvraag geheel heeft doorlopen en op de knop 'naar verzenden' heeft gedrukt. Is uw aanvraag succesvol verlopen? Dan ontvangt u daarna een e-mail met een ontvangstbevestiging en referentienummer van uw aanvraag.

 

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt met de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen.

Op de factuur moeten de volgende 3 gegevens staan:

 • vermeld uitdrukkelijk dat het om een asbestdak gaat. Enkel verwijzen naar golfplaten is niet voldoende.
 • het aantal verwijderde m2 asbestdak
 • de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd

Als er gegevens ontbreken op de factuur, komt uw aanvraag niet in aanmerking voor de subsidie.

Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dient u deze m2 te specificeren op de factuur. Daarnaast moet u verwijderde asbesthoudende nokstukken en windveren van strekkende meters omrekenen naar vierkante meters om in aanmerking te komen voor subsidie.

Beslissing en uitbetaling

Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk onze beslissing over uw aanvraag.

De verdeling van het beschikbare budget vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Heeft u de aanvraag tijdig gedaan, maar is het subsidieplafond in dit jaar al bereikt? Dan verschuift de ontvangstdatum naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. Dit geldt niet voor 2019. Als het budget in dat jaar uitgeput raakt, komt er in 2020 geen budget meer bij.

Meer weten over Subsidieregeling verwijderen asbestdaken?

Lees hoeveel subsidie u kunt krijgen op de informatiepagina Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Direct regelen