MijnRVO.nl

 • Subsidie extern advies verduurzaming scholen

  Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Voorwaarden voor deze subsidie

Wilt u de Subsidie extern advies verduurzaming scholen aanvragen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U vraagt subsidie aan als schoolbestuur
 • U houdt één of meerdere bekostigde scholen in stand
 • Scholen dienen gevestigd te zijn in Nederland
 • De subsidie is bedoeld voor bestaande bouw, niet voor nieuwbouw

De scholen vallen onder de:

 • Wet op het primair onderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet op de expertisecentra
 • Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover het betreft een scholengemeenschap ROC of AOC school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6.

Scholen in het Caribisch gebied komen niet in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

Uw aanvraag kunt u doen via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw eHerkenning met beveiligingsniveau

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Offerte of opdracht

Voeg bij uw aanvraag een van de volgende documenten toe:

 • een gescande en ondertekende offerte van uw adviseur, of
 • een gescande en ondertekende opdracht aan uw adviseur
De offerte mag niet voor 1 oktober 2016 opgesteld zijn.
 

Wijzigen van adviseur

Wanneer u besluit om een andere adviseur aan te stellen, moet u uw lopende aanvraag intrekken. U dient opnieuw een aanvraag in mét een nieuwe offerte.
 

Na uw aanvraag

Wij behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Verder nemen we alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. RVO.nl verstrekt eenmaal subsidie per schoolbestuur.

Toekenning

Binnen 13 weken beslist RVO.nl over uw aanvraag. Wij kijken of uit de opdracht of offerte voldoende blijkt dat u de subsidie aan verduurzaming besteedt.

Is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u een voorschot van 100%.

Afwijzing

Als uit de documenten onvoldoende blijkt dat u subsidie aan verduurzaming besteedt, wijzen wij uw aanvraag af. Ook als blijkt dat een externe adviseur niet hoofdzakelijk adviseert over verduurzaming in schoolgebouwen, volgt afwijzing.

Uitvoeringstermijn

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, dienen uiterlijk op 1 januari 2018 te zijn verricht. Kunt u hier niet aan voldoen? Meld dit dan tijdig bij RVO.nl. Wij kunnen dit achteraf controleren door u naar bewijzen te vragen.

Vaststellen

RVO.nl stelt de subsidie ambtshalve vast 22 weken na de datum van de subsidieverlening. U hoeft dus geen aanvraag tot vaststelling in te dienen. Wel kunnen wij achteraf een steeksproef uitvoeren.

Meer weten over Subsidie extern advies verduurzaming scholen?

Actuele informatie vindt u op Subsidie extern advies verduurzaming scholen.

Direct regelen