MijnRVO.nl

 • Subsidie energiebesparing eigen huis verenigingen

  Gaat uw Vereniging van Eigenaren maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De eerste ronde voor subsidieaanvragen is vanaf 15 september 2016 tot 1 januari 2018. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2018.

Meer over dit onderwerp

Op deze pagina leest u meer over Subsidie energiebesparing eigen huis verenigingen en dient u een aanvraag in onder Direct Regelen. Actuele informatie over deze subsidie vindt u op onze informatiepagina Subsidie energiebesparing eigen huis.

Welke maatregelen kan ik nemen?

Lees op de website welke maatregelen in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Meer informatie vindt u op de pagina voor de Vereniging van Eigenaren.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voorwaarden voor verenigingen

 • De vereniging bezit een KvK-inschrijving.
 • De vereniging bezit eHerkenning niveau 2+.
 • Machtigt de vereniging een partij om de subsidieaanvraag te verzorgen? Deze partij vraagt aan met eHerkenning niveau 2+.
 • Is de vereniging verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van meer dan een gebouw? Dan ontvangt de vereniging eenmaal subsidie per gebouw.
 • De vereniging vraagt subsidie aan voor het deel van het gebouw dat bestaat uit woningen met eigenaar-bewoners. Dit betekent dat de woning eigendom en hoofdverblijf is of wordt na renovatie van de woningeigenaar.
 • Woningeigenaren in de vereniging hebben de woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen.
 • Het hoofdverblijf is het adres waar de woningeigenaar volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Woningeigenaren kunnen maar 1 hoofdverblijf hebben.

Algemene voorwaarden maatregelen verenigingen

 • U ontvangt per gebouw maar eenmaal subsidie.
 • U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.
 • U start met de uitvoering van de energiebesparende maatregelen na het indienen van de subsidieaanvraag en binnen 12 maanden na ontvangst van de beschikking (besluit subsidie). Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen of het zeer energiezuinige pakket.
 • Een vereniging kan per gebouw subsidie aanvragen voor maatregelen die ten behoeve komen aan die delen van het gebouw waar de vereniging verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud.
 • De vereniging laat alle maatregelen extern uitvoeren door bedrijven met een KvK-inschrijving.
 • De aanvrager is verantwoordelijk dat alle uitvoerende partijen het uitvoerdersformulier ondertekenen. Zij moeten dit volledig en leesbaar invullen.
 • Ontving u als VvE subsidie voor een woning of gebouw? Dan kan een eigenaar-bewoner binnen uw VvE voor deze zelfde woning niet nogmaals ook subsidie ontvangen en andersom.
 • U ontvangt alleen subsidie voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.
 • voor het indienen van aanvragen na 5 december 2016 bedraagt de gemiddelde subsidie per koopwoning ten hoogste € 20.000.

Aanvragen

U doet uw aanvraag via Direct regelen op deze pagina.

 • Verenigingen of bedrijven met een KvK loggen in met eHerkenning. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. Aan eHerkenning zijn ook kosten verbonden. De hoogte van de kosten hangt af van de leverancier.
 • eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Bij RVO.nl is meestal niveau 2+ (EH2+) nodig. Voor deze regeling is niveau 2+ (EH2+) vereist. Meer lezen over eHerkenning?
 • Alle uitvoerende organisaties moeten het uitvoerdersformulier ondertekenen. Vervolgens zal RVO.nl controleren of de uitgevoerde maatregelen ook aan de kwaliteitseisen voldoen.

Iemand anders machtigen

U kunt een uitvoerende partij machtigen om een subsidieaanvraag voor u te doen. Dit kan als de uitvoerder geregistreerd is bij de KvK en een eHerkenningsniveua van 2+ (EH2+) heeft. Gebruik hiervoor het formulier Machtiging subsidies. Vul dit samen met in degene die u wilt machtigen. U hoeft dit niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar dit formulier goed. De gemachtigde kan daarna met zijn of haar eHerkenningsmiddel inloggen en de aanvraag doen.

Na uw aanvraag

Direct na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U kunt de bevestiging ook terugvinden als u weer inlogt in eLoket. Kijk onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. De beslissing ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 weken na uw aanvraag. Na toewijzing van de subsidie heeft u 12 maanden om de maatregelen uit te voeren.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit dan zo snel mogelijk door en neem contact met ons op.

Bijlagen bij uw aanvraag

Tijdens het aanvraagproces vragen wij VvE's om een aantal onderbouwende documenten en een aantal persoons- en bedrijfsgegevens.

Energieadvies, MJOP & procesbegeleiding

Vraagt u subsidie aan voor energieadvies, MJOP en begeleiding? Wij vragen om:

 • Een digitale kopie van een factuur en betalingsbewijs van het energieadvies en indien van toepassing het MJOP en de procesbegeleiding.
 • Bij een besluit op basis van een energieadvies en/of MJOP voegt u een digitaal afschrift van het besluit van de vergadering van eigenaren of algemene ledenvergadering toe.

Vraag uw Energieprestatieadviseur om de volgende gegevens:

 • N.a.w.-gegevens van Energieprestatie – adviseur (EPA)
 • N.a.w.-gegevens certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld
 • KvK-inschrijfnummer certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld
 • Certificeringnummer van de certificaathouder

Indien de EPA-adviseur niet de certificaathouder is, moet u de volgende gegevens opvoeren:

 • N.a.w.-gegevens van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt
 • KvK-inschrijfnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt
 • Certificeringnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt

Het uitvoerdersformulier

Op het uitvoerdersformulier geven de uitvoerende (bouw)bedrijven en aannemers aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen. U als aanvrager zorgt dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op! Offertes van bedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Wanneer u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier zal RVO.nl u vragen om het juiste formulier aan te leveren. Alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling.

Energieprestatiegarantie

Is een energieprestatiegarantie onderdeel van uw aanvraag? Wij vragen om:

 • Een digitale kopie van de offerte. Deze bevat een omschrijving van de aangeboden energieprestatiegarantie.

Welke persoons- en bedrijfsgegevens heb ik nodig?

Voor het gebouw waarvoor u subsidie aanvraagt, verzamelt u vooraf de gegevens:

 • Adres/postcode/huisnummer + toevoeging
 • Woningtype
 • IBAN-bankrekeningnummer van de subsidieaanvrager. Wij maken de subsidie altijd over naar de eigenaar van de woning of de vereniging. Nooit naar de gemachtigde partij
 • Kamer van Koophandel-inschrijfnummer (KvK) van de Vereniging van Eigenaren
 • Het aantal koopwoningen binnen vereniging van een eigenaar-bewoner. Dit betekent dat de bewoner eigenaar is van de woning en dat de woning het hoofdverblijf is.
 • Het totaal aantal woningen binnen de vereniging
 • Opgave percentage: Aantal koopwoningen hoofdverblijf binnen vereniging delen door Totaal aantal woningen binnen vereniging x 100%

Waar voldoen een factuur en betalingsbewijs aan?

Ook als u contant betaalt moet u in bezit zijn van een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Vraag daarom altijd om een goed gespecificeerde (kassa)bon. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.

U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • Omschrijving van de maatregel
 • Naam van de uitvoerder
 • Datum van aanschaf/uitvoering
 • Bedrag en de datum van betaling

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze bestandsoorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Bewaarplicht

RVO.nl voert controles uit op subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie (digitale) kopieën van het uitvoerdersformulier en de offertes van de bedrijven waar u de maatregelen laat uitvoeren. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. Als VvE bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.