MijnRVO.nl

 • Subsidie energiebesparing eigen huis eigenaar-bewoners

  Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Sinds 26 april hebben wij voldoende aanvragen voor de subsidie voor eigenaar-bewoners ontvangen. Het totaal beschikbare subsidiebedrag wordt met de aanvragen die nu zijn ontvangen volledig uitgeput.

Over dit onderwerp

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot 26 april 2017 hebben we voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven.

Heeft u al een aanvraag ingediend? Via het formulier onder Direct regelen kunt u uw aanvraag inzien.

Lees het laatste nieuws op het nieuwsoverzicht Subsidie energiebesparing eigen huis. Alle achtergronden over de regeling vindt u op onze informatiepagina Subsidie eigen huis eigenaar-bewoners.

Welke maatregelen kan ik nemen?

Lees op de website welke maatregelen in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Meer informatie vindt u op de pagina voor eigenaar-bewoners op www.rvo.nl.

Uw plannen afstemmen met de VvE

Bent u lid van een vereniging van woningeigenaren? Stem uw aanvraag dan af met de vereniging. Misschien heeft de VvE plannen voor maatregelen. Of er loopt al een subsidieaanvraag. Slechts eenmaal per woning verstrekt RVO.nl subsidie. Lees meer over subsidie aanvragen voor verenigingen op www.rvo.nl.

 

Voorwaarden voor deze subsidie

 • Per woning ontvangt u eenmalig subsidie.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u de maatregelen laat uitvoeren. U heeft pas zekerheid over uw subsidieaanvraag wanneer u de beschikking ontvangt.
 • U ontvangt alleen subsidie voor maatregelen die worden uitgevoerd - nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.
 • U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.
 • Binnen 4 maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moeten de energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen en het zeer energiezuinig pakket.
 • U laat alle maatregelen uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KvK-inschrijving. Het is niet toegestaan dat eigenaar/bewoner zelf de maatregelen gaat uitvoeren.
 • U heeft van deze partij(en) een offerte die u akkoord heeft gegeven
 • Uzelf bent er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende partijen het uitvoerdersformulier ondertekenen.
 • U ontvangt alleen subsidie voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.
 • Maatregelen die voor 15 september 2016 zijn uitgevoerd, komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Voor het indienen van aanvragen geldt voor eigenaar-bewoners dat het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste € 20.000 is.

Eigenaar-bewoners

 • U bent in het bezit van een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • U heeft een DigiD.
 • Machtigt u iemand om uw subsidie voor u aan te vragen? Machtigt u een particulier, dan mag deze met DigiD aanvragen, machtigt u een bedrijf, dan is eHerkenning niveau 1 vereist.
 • De woning is uw eigendom.
 • Het gaat om een bestaande woning.
 • De woning is of wordt na renovatie uw hoofdverblijf. Met hoofdverblijf bedoelen we: het adres waar u volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • U kunt maar 1 woning als hoofdverblijf hebben.

Aanvraag voorbereiden

U doet uw aanvraag via de knop 'Aanvragen' rechts op deze pagina onder 'Direct regelen'. Download het stappenplan voor het Aanvraagproces Subsidie energiebesparing eigen huis particulieren eigenaar-bewoners (pdf).

Iemand anders machtigen

 • Wilt u iemand machtigen de aanvraag te doen? Dat kan met het formulier Machtiging subsidies. U hoeft dit niet mee te sturen met uw aanvraag. Vul dit samen met degene die u wilt machtigen in. Bewaar dit formulier. De gemachtigde kan daarna met DigiD inloggen en de aanvraag doen.
 • Bent u als uitvoerend bedrijf gemachtigd door een woningeigenaar? Bedrijven met een KvK loggen in met eHerkenning. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. Aan eHerkenning zijn ook kosten verbonden. De hoogte van de kosten hangt af van de leverancier.
 • eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Het uitvoerdersformulier

Op dit formulier geven de uitvoerende bedrijven aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden van de regeling. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen. Als aanvrager zorgt u ervoor dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen. Gebruik hiervoor een van de volgende formulieren:

Uitvoerdersformulier (aanvullende) energiebesparende maatregelen particulieren eigenaar-bewoner (pdf)

Uitvoerdersformulier zeer energiezuinig pakket particulieren eigenaar-bewoner (pdf)

Administratieve bewijslast

U verklaart bij uw aanvraag dat u in het bezit bent van de originele en geaccordeerde offerte(s). Daarnaast stuurt u het volgende mee:

 • voor een maatwerkadviesrapport: de factuur en het betaalbewijs
 • voor een energieprestatiegarantie: een afschrift van de offerte met een omschrijving van de aangeboden energieprestatiegarantie
 • bij de energiebesparende maatregelen: het uitvoerdersformulier, de geaccordeerde offerte bewaart u thuis.

RVO.nl voert controles uit. Het is daarom belangrijk dat u de juiste administratieve bewijslast bezit.  Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correcte en volledige administratie.

Waar voldoen een factuur en betalingsbewijs aan?

U dient in het bezit te zijn van een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Ook als u contant betaalde. Vraag daarom om een goed gespecificeerde (kassa)bon. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.

U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • Omschrijving van de maatregel
 • Naam van de uitvoerder
 • Datum van aanschaf
 • Bedrag en de datum van betaling

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze bestandsoorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Algemene administratie:

 • Volledig ingevulde en ondertekende uitvoerdersverklaring
 • Adres/postcode/huisnummer + toevoeging
 • Woningtype
 • IBAN-bankrekeningnummer van de subsidieaanvrager. Wij maken de subsidie altijd over naar de eigenaar van de woning of de vereniging. Nooit naar de gemachtigde partij.
 • Offerte van de bedrijven waar u de maatregelen laat uitvoeren

Maatwerkadvies

 • Adres/postcode/huisnummer + toevoeging van de Energieprestatie-adviseur (EPA-adviseur)
 • KvK-inschrijfnummer EPA-adviseur
 • EPA certificeringnummer EPA-adviseur
 • Factuur en betalingsbewijs

Energieprestatiegarantie

 • Omschrijving van de inhoudelijke afspraken
 • Kopie van offerte

Na uw aanvraag

Direct na u aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U kunt de bevestiging ook terugvinden als u weer inlogt in eLoket. Kijk dan onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. De beslissing krijgt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 weken na uw aanvraag. Na toewijzing van de subsidie heeft u 4 maanden om de maatregelen toe te passen.

RVO.nl kan controleren of de uitgevoerde maatregelen ook aan de kwaliteitseisen voldoen.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit dan zo snel mogelijk door en neem contact met ons op.

Direct regelen