MijnRVO.nl

 • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector STEP

  De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde huursector. Als verhuurder kunt u subsidie aanvragen om de energieprestatie van bestaande woningen te verbeteren. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. Op deze pagina kunt u subsidie aanvragen voor 1 of meer huurwoningen. U kunt tot en met 31 december 2018 een aanvraag indienen.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om voor de subsidie STEP in aanmerking te komen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar en verhuurder van een huurwoning waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en de woning voldoet aan dezelfde voorwaarden als onder de Wet op de huurtoeslag .
 • U voert in de woning energiebesparende maatregelen door waarbij de huurwoning een bepaalde minimale Energie-Index moet bereiken.

Daarnaast voldoet u aan de criteria. Kijk voor de criteria van de STEP-regeling op de informatiepagina Kom ik in aanmerking voor STEP?

Aanvragen

U kunt de subsidie Stimuleringsregeling energieprestatie huursector aanvragen tot en met 31 december 2018. Heeft u de Energie-Index van de huurwoningen nog niet geregistreerd? Voordat u de subsidie aanvraagt, moet u die registreren in de centrale database EP online.

Uw aanvraag doet u via eLoket onder Direct regelen op deze pagina.

Wanneer mag ik starten met de verbeteringen ?

U mag starten met de energetische verbeteringen ná de opnamedatum van de Energie-Index, die u gebruikt in uw aanvraag. U hoeft dus niet te wachten totdat u uw STEP-aanvraag heeft ingediend, of te wachten totdat u een beschikking van RVO.nl heeft ontvangen.

Dit betekent dus dat wanneer u nog géén aanvraag heeft ingediend, maar al wél bent begonnen met de verbeteringen, u deze verbeteringen mag meenemen in de aanvraag, mits de startdatum ligt ná de opnamedatum van de Energie-Index.

Bedrijven

Als bedrijf heeft u voor het aanvragen een eHerkenningsmiddel (EH) nodig. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor uw aanvraag is EH1.

Particulieren

Als particuliere verhuurder logt u in met uw DigiD aan. Heeft u die nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

Wat u verder nodig heeft

Houd de volgende gegevens bij de hand om uw aanvraag te doen:

 • een bijlage met gegevens van de huurwoningen
 • de Energie-Index van de woningen en de registratiedatum hiervan
 • de opnamedatum van de Energie-Index van de woningen (niet ouder dan 6 maanden voor de aanvraagdatum)
 • de te bereiken Energie-Index na renovatie
 • Een lijst met maatregelen die u van plan bent om te nemen om de beoogde eind Energie-Index te bereiken
 • een schriftelijke verklaring van de directeur of bestuurder dat de opgegeven Energie-Indexen in de aanvraag juist zijn

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u een bijlage mee met gegevens van de huurwoningen. Gebruik hiervoor het zip- of OpenOffice-bestand:

Woningen juli 2016 voor aanvraag STEP (zip)
Woningen juli 2016 voor aanvraag STEP (OpenOffice)

We behandelen geen andere versies van het formulier.

Heeft u moeite met het openen van bestanden? Probeer het bestand dan eerst op te slaan op uw computer. Open daarna het opgeslagen bestand. Vul daarna het formulier in.

Na het invullen van het bestand drukt u op de knop 'Controleren'. Daarmee ziet u eventuele afwijkingen in de gegevens.

Voor de bevestiging van de directeur of bestuurder dat de opgegeven Energie-Indexen in de aanvraag juist zijn, gebruikt u de Schriftelijke verklaring STEP (pdf).

Het bestand met gegevens van de huurwoningen en de ingescande verklaring voegt u toe bij uw aanvraag in eLoket onder Direct regelen.

Gebruik de juiste versie  van de schriftelijke verklaring

De schriftelijke verklaring STEP is aangepast. Vanaf januari 2017 is alleen deze versie van de bijlage geldig. Als u een oude schriftelijke verklaring STEP indient bij uw aanvraag, dan keurt RVO.nl die af.

Na uw aanvraag

Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een besluit van ons.

We toetsen de geregistreerde Energie-Index, de opname- en registratiedatum in de centrale database EP online en de eigendomssituatie bij het Kadaster.

Binnen 24 maanden na dit besluit voert u de energetische maatregelen uit in de woningen. U moet na de renovatie de energieprestatie van de huurwoning opnieuw laten opnemen.

Vaststelling

Op basis van de gegevens in de centrale database EP online controleren wij of u voldoet aan alle voorwaarden van de subsidie. Dan stellen wij het besluit definitief vast. Dit gebeurt 24 maanden na datum van de verleningsbeschikking. Vanaf 2018 betalen wij de subsidie uit. Dit betekent dat u de investering in energiebesparende maatregelen in eerste instantie zelf betaalt. Wij keren geen voorschotten uit.

Als uw situatie wijzigt

Wilt u een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling of overdracht van de subsidiebeschikking? Download het Formulier wijziging subsidieontvanger (pdf).

Meer weten over Stimuleringsregeling energieprestatie huursector STEP?

Actuele informatie over de Stimuleringsregeling Energiebesparing huursector (STEP) vindt u op de informatiepagina's van STEP.

Direct regelen