MijnRVO.nl

 • Schoolmelk

  Met de schoolmelkregeling krijgen leveranciers en basis- en middelbare scholen een vergoeding om halfvolle melk aan leerlingen te kunnen geven. Hiermee wil de Europese Unie de consumptie van gezonde producten stimuleren bij kinderen en de afzet van halfvolle melk bevorderen.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om een financiële vergoeding voor de geleverde producten te ontvangen, voldoet u als leverancier aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft bij ons een erkenning aangevraagd en gekregen.
 • U vraagt aan het begin van het schooljaar, bij de deelnemende onderwijsinstellingen waaraan u producten levert, een schoolverklaring op volgens een door ons opgesteld model.
 • U levert halfvolle melk (gepasteuriseerde melk of lactosevrije melkdrank).
 • U ontvangt € 0,14 per geleverde eenheid van 200 ml.
 • U verrekent de te ontvangen EU-steun met de totale kosten die de ouders betalen voor schoolmelk. Geef bij uw subsidieaanvraag aan welke prijs u in rekening brengt.

De schoolmelkregeling is voor onderwijsinstellingen die zelf de melk kopen voor hun leerlingen. Leerkrachten kunnen niet deelnemen aan de regeling.

Om een financiële vergoeding voor de geleverde producten te ontvangen, voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een primaire onderwijsinstelling of een instelling in het voortgezet onderwijs.
 • U heeft bij ons een erkenning aangevraagd en gekregen.
 • U koopt, bestelt of verstrekt halfvolle melk (gepasteuriseerde melk of lactosevrije melkdrank).
 • U ontvangt € 0,14 per geleverde eenheid van 200 ml.
 • U verrekent de te ontvangen EU-steun met de totale kosten die de ouders betalen voor schoolmelk. Geef bij uw subsidieaanvraag aan welke prijs u in rekening brengt.
 • U hangt de schoolmelkposter duidelijk zichtbaar op bij de hoofdingang. U kunt ook op uw website vermelden dat u deelneemt aan de schoolregeling. De poster of website moet voorzien zijn van de EU-vlag en er moet bij staan dat de Europese Unie financieel bijdraagt aan deze regeling.

Erkenning aanvragen

Leveranciers

Om subsidie te kunnen aanvragen, heeft u als leverancier een erkenning nodig. U vraagt een erkenning bij ons aan met het formulier Aanvraag erkenning leverancier (pdf). Dit formulier vindt u ook onder Formulieren downloaden op deze pagina.

U kunt het ingevulde formulier van 1 augustus tot en met 8 september 2017 mailen naar schoolregelingen@rvo.nl. Stuur het formulier niet vóór 1 augustus 2017 in.

Onderwijsinstellingen

Om in aanmerking te komen voor de schoolmelksubsidie, heeft u als basisschool of middelbare school een erkenning nodig. U vraagt een erkenning bij ons aan met het formulier Aanvraag erkenning onderwijsinstelling (pdf). Dit formulier vindt u ook onder Formulieren downloaden op deze pagina.

U kunt het ingevulde formulier van 1 augustus tot en met 8 september 2017 mailen naar schoolregelingen@rvo.nl. Stuur het formulier niet vóór 1 augustus 2017 in.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren wij of u voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. Als dat het geval is, krijgt uw organisatie een erkenning voor het schooljaar 2017-2018.

Subsidie voor schoolmelk

Vanaf 1 december 2017 kunnen erkende leveranciers en onderwijsinstellingen subsidie aanvragen. Dit doet u per periode van 4 maanden. Hieronder leest u vanaf welke datum u subsidie kunt aanvragen en wanneer de kortingsperiodes ingaan.

Periode Indientermijn (vanaf) 100% Korting 5% Korting 10%
Periodes en indientermijnen schoolmelkregeling
augustus 2017 t/m november 2017 1 december 2017 vóór 1 maart 2018 vóór 1 april 2018 vóór 1 mei 2018
december 2017 t/m maart 2018 1 april 2018 vóór 1 juli 2018 vóór 1 augustus 2018 vóór 1 september 2018
april 2018 t/m juli 2018 1 augustus 2018 vóór 1 november 2018 vóór 1 december 2018 vóór 1 januari 2019

Wordt de termijn met meer dan 60 kalenderdagen overschreden? Dan wordt de steun per extra dag nog eens met 1% verlaagd, berekend over het saldo.

Aanvraagformulieren

Heeft u als leverancier of onderwijsinstelling erkenning gekregen? Dan sturen wij u de formulieren toe, waarmee u subsidie aanvraagt.

Meer weten over de regeling Schoolmelk?

Op deze pagina kunnen schoolmelkleveranceris een erkenning aanvragen. Ook leest u hoe uw basisschool kunt inschrijven.

Wilt u weten hoeveel budget er beschikbaar is? Lees het op de informatiepagina Schoolmelkregeling.