MijnRVO.nl

  • Riolering woonboten rijkswater

    Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil het lozen van huishoudelijk afvalwater op rijkswater beëindigen. De subsidieregeling Riolering woonboten (rijkswater) gaf woonbooteigenaren een steuntje in de rug bij de installatie van een boordvoorziening. Aanvragen van subsidie is niet meer mogelijk.

Voorwaarden voor deze subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • U bent de eigenaar van de woonboot.
  • De woonboot waarvoor u subsidie aanvraagt, moet in rijkswater liggen. Weet u niet of uw woonboot in rijkswater ligt? Vraag dit dan na bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (T 088 042 42 42).
  • U kunt uw legale ligplaats aantonen met bijvoorbeeld een ontheffing van het verbod om ligplaats te nemen in rijkswater of met een ligplaatsvergunning van de gemeente of de haven waar u ligt. Heeft u een ander bewijsdocument? Dan kunt u het best contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen tot uiterlijk 1 juli 2017. Nadat de boordvoorziening is geïnstalleerd in de woonboot kon u de subsidieaanvraag indienen. Het maakt niet uit of de boordvoorziening al is aangesloten op het riool.

Schouwrapport

Om deze subsidie aan te vragen, had u als bewijsstuk een schouwrapport nodig. Een schouw is een inventarisatie van de gebruikte materialen voor een boordvoorziening. Een installateursbedrijf/loodgieter moet de schouw uitvoeren, dit is verplicht. De resultaten worden dan in een schouwrapport verwerkt.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • een kopie van de ontheffing van het verbod ligplaats te nemen in rijkswater of een kopie van de ligplaats- of havenvergunning van uw gemeente
  • een kopie van het eigendomsbewijs van de woonboot (bijvoorbeeld een uittreksel van het kadaster)
  • een kopie van de factuur/facturen die betrekking heeft/hebben op de kosten voor de aanschaf en installatie van de boordvoorziening
  • een kopie van het achteraf schouwrapport en eventuele factuur van de kosten van dit schouwrapport

In het model Inspectie Schouwrapport Rijkswaterstaat (pdf) ziet u wat er in een schouwrapport komt te staan.

Let op: Wordt de aanvraag ondertekend door een ander dan de aanvrager, dan moet u bij de aanvraag een machtiging meesturen.

Heeft u één van deze bijlagen niet in uw bezit? Neem dan telefonisch contact op met onze helpdesk: 088 042 42 42 of stuur een e-mail via het contactformulier. Wij zullen samen met u overleggen welke bijlagen u wel heeft en hoe u uw aanvraag het best kunt indienen.

Meer weten over Riolering woonboten rijkswater?

Lees voor welke investeringen u subsidie kunt krijgen en hoeveel budget er beschikbaar is voor de regeling Riolering woonboten rijkswater.