MijnRVO.nl

  • Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V

    Met de Rijkscofinancieringsregeling INTERREG V (CETSI) vragen Nederlandse leadpartners of partners van INTERREG North West Europe (NWE)- of North Sea Region (NSR)-projecten financiering aan voor de uitvoering van hun projectactiviteiten. De CETSI financiert alleen INTERREG-projecten die bijdragen aan de klimaat- of duurzame mobiliteitsdoelen van de Rijksoverheid. U vraagt de CETSI aan vóórdat u het projectvoorstel indient bij het betreffende INTERREG-secretariaat. Op deze pagina leest u hoe u de subsidie aanvraagt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Deze regeling is gesloten en opent rond februari 2018 weer.

Over dit onderwerp

Lees meer over de achtergrond van INTERREG, aanvragen in de nieuwe ronde 2014-2020 en de ondersteuning die wij u hierbij kunnen bieden op onze informatiepagina INTERREG 2014-2020.

Voorwaarden voor deze subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten die niet worden vergoed door INTERREG NWE of NSR, met een maximum van € 500.000 per project.

De toekenning van de INTERREG-projecten gaat in 2 stappen. Voor de CETSI is het nodig dat u eerst goedkeuring krijgt voor uw projectplan (stap 1), voordat u uw voorstel indient (stap 2). Het INTERREG-project dat met de CETSI wordt gecofinancierd heeft een minimale projectomvang van € 400.000.

Aanvragen

Deze regeling is geloten. CETSI opent naar verwachting rond februari 2018 weer.

eHerkenning

Heeft u nog geen eHerkenning? Op www.eherkenning.nl wordt helder uitgelegd hoe u aan een eHerkenningsmiddel komt. Ook vindt u op deze website een stappenplan dat u door het aanvraagproces leidt. Voor het aanvragen van deze subsidie is eHerkenning Niveau 1 voldoende.