MijnRVO.nl

 • POP3 Flevoland Uitvoering LEADER-projecten 2015-2022

  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het 3e Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Op deze pagina kan u de POP3-subsidie Uitvoering LEADER-projecten 2015-2022 voor de provincie Flevoland aanvragen. Deze subsidie loopt van 2016 tot en met 2022. U kan subsidie aanvragen van 1 september 2016 tot en met 31 december 2020 via Direct regelen. Na uw aanvraag kan u uw gegevens bekijken en beheren.

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Met het POP-programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

 • innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
 • herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
 • jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
 • natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
 • waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
 • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

POP3 is bedoeld voor agrariƫrs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties.

Stel uw vraag aan LEADER Flevoland

Bij RVO.nl dient u de aanvraag in en ook verzorgt RVO.nl de betaling. Heeft u vragen over de inhoud, voorwaarden, toewijzing en dergelijke van deze subsidie?

Meer informatie over POP3 LEADER-projecten vindt u op de website van de LEADER Flevoland.

Gegevens bekijken en wijzigen

Na uw aanvraag kunt u op elk moment inloggen in Mijn dossier. Hier kunt u:

 • uw gegevens bekijken en wijzigen
 • documenten openen
 • registraties bijwerken
 • machtigingen beheren

U kunt op verschillende manieren in Mijn dossier komen:

 • direct inloggen in Mijn dossier
 • via Direct regelen (dit is alleen open tijdens een aanvraagperiode)
 • via Inloggen op mijn.rvo.nl (rechts bovenin op elke pagina)

Direct regelen

EU-logo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.