MijnRVO.nl

 • Pachten en verpachten

  Pacht of verpacht u grond van meer dan 1 hectare of gebouwen voor de landbouw? Dan moet u een pachtovereenkomst opstellen. U dient een overeenkomst bij ons in. Voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter doet u dat digitaal, voor geliberaliseerde pacht, reguliere pacht en overige pachtvormen per post. De grondkamer toetst vervolgens de pachtovereenkomsten aan geldende wet- en regelgeving. Er zijn verschillende vormen van pacht, elk met eigen regels.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u hoe u een overeenkomst opstelt en indient. Gaat het om geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter? Dan stuurt u de overeenkomst in via Direct regelen.

Wilt u weten welke pachtvormen er zijn en hoe u de pachtprijs bepaalt? Lees het op onze informatiepagina Pachten en verpachten.

Behandelstappen pachtovereenkomst

Stuurt u een pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter digitaal in? Dan zijn dit de behandelstappen.

Insturen

U als indiener stuurt de overeenkomst in via Direct regelen. U kiest voor de optie Pachtovereenkomst indienen en ondertekenen. Als u deze heeft verstuurd met uw TAN-code, dan ontvangt de andere partij een e-mail. Deze partij kan via Pachtovereenkomst controleren en ondertekenen de overeenkomst controleren en daarna ondertekenen.

Ontvangstbevestiging en Mijn dossier

Als alle partijen de pachtovereenkomst hebben getekend, dan ontvangt iedere partij een ontvangstbevestiging per e-mail. In de bijlage vindt u de pachtovereenkomst en de bepalingen. Ook staat de overeenkomst in Mijn dossier van iedere partij.

Inhoudelijke controle op overeenkomst

De pachtovereenkomst wordt nu in behandeling genomen. Is deze onvolledig? Dan ontvangt u een brief en uw pachtovereenkomst per post retour. Dan vult u de overeenkomst aan.

Op de agenda voor de vergadering

Is uw overeenkomst compleet, dan wordt deze op de agenda gezet bij de vergadering van één van de grondkamers. Het vergaderrooster vindt u op de informatiepagina Pachten en verpachten.

Beslissing

Als uw pachtovereenkomst is goedgekeurd, ontvangt u een beslissing per e-mail. Uw ingediende (en goedgekeurde) overeenkomst is digitaal beschikbaar in Mijn dossier (eerst inloggen).

Facturering

Na de afhandeling van de pachtovereenkomst ontvangt de indiener de factuur per post. Heeft u in de overeenkomst afgesproken dat de andere partij de factuur betaalt? Dan regelt u dit met de partijen onderling.

Stuurt u een pachtovereenkomst in per post? Dan zijn dit de behandelstappen.

Insturen

U stuurt één exemplaar van uw (pacht)overeenkomst per post naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
T.a.v. grondkamers
Postbus 40111
8004 DC Zwolle

Registratie

Wij kunnen uw overeenkomst alleen registreren als alle partijen een KvK-nummer, BSN of relatienummer van RVO.nl hebben ingevuld. Staat deze er bij één of meer van de partijen niet op? Dan ontvangt de indiener een brief met het verzoek om deze ontbrekende informatie aan te vullen en de overeenkomst retour te sturen. Zijn de nummers wel ingevuld, dan kunnen wij uw overeenkomst registreren. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging met verzoeknummer.

Moet een partij nog ingeschreven worden bij RVO.nl? Dan ontvangt die partij – en niet de indiener van de pachtovereenkomst – na aanmaak van het relatienummer van RVO.nl een bewijs van inschrijving.

Inhoudelijke controle op overeenkomst

Uw overeenkomst wordt nu gecontroleerd. Is uw overeenkomst onvolledig of is aanvullende informatie nodig? Dan ontvangt u een brief en uw pachtovereenkomst retour. Dan vult u de overeenkomst aan.

Op de agenda voor de vergadering

Is uw overeenkomst compleet, dan wordt deze op de agenda gezet bij de vergadering van één van de grondkamers. Het vergaderrooster vindt u op de informatiepagina Pachten en verpachten.

Beslissing

Als uw pachtovereenkomst is goedgekeurd, ontvangt u een beslissing per post. Uw ingediende (en goedgekeurde) overeenkomst is digitaal beschikbaar in Mijn dossier. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Wij sturen uw ingediende pachtovereenkomst met goedkeuringsstempel niet meer terug per post.

Facturering

Na de afhandeling van de pachtovereenkomst ontvangt de indiener de factuur. Heeft u in de overeenkomst afgesproken dat de andere partij de factuur betaalt? Dan regelt u dit met de partijen onderling.

Geliberaliseerde pacht

Digitaal indienen

Een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter dient u digitaal in via Direct regelen op deze pagina. Dit is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan insturen op papier. U bespaart € 28 per verzoek. Bovendien zijn controles ingebouwd, die de kans op onvolledig invullen kleiner maken. Daardoor kan de grondkamer de overeenkomst sneller afhandelen. De goedkeuring krijgt u via Mijn dossier.

Om uw overeenkomst in te dienen via Direct regelen heeft u inloggegevens nodig. Voor het ondertekenen gebruikt u TAN-codes. Lees hoe u aan inlogcodes en TAN-codes komt op de pagina Inloggen, ondertekenen en machtigen. Zowel de pachter als verpachter moeten ondertekenen. Is er meer dan één pachter of verpachter? U ontvangt allen een e-mail met het verzoek de overeenkomst te ondertekenen.

In uw digitale pachtovereenkomst kunt u de goedgekeurde algemene bepalingen toevoegen.

Per post indienen

Kunt u uw pachtovereenkomst niet digitaal indienen? Dan verstuurt u de overeenkomst per post. U kunt het invulmodel Geliberaliseerde pachtovereenkomst voor 6 jaar of korter (pdf) gebruiken. Met uw overeenkomst kunt u de goedgekeurde Algemene bepalingen voor geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (pdf) meesturen.

U mag ook zelf een overeenkomst opstellen en insturen naar de grondkamer. Zorg ervoor dat in uw overeenkomst minimaal de volgende gegevens staan:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Stuur na ondertekening één getekend exemplaar naar de grondkamer.

Een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor langer dan 6 jaar kunt u niet digitaal indienen. U kunt het invulmodel Geliberaliseerde pachtovereenkomst voor langer dan 6 jaar (pdf) gebruiken. Vul dit in en verstuur het per post.

U mag ook zelf een overeenkomst opstellen en insturen naar de grondkamer. Zorg ervoor dat in uw overeenkomst minimaal de volgende gegevens staan:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Stuur na ondertekening één getekend exemplaar naar de grondkamer.

Reguliere pacht

De grondkamer moet de pachtovereenkomst toetsen. Stuur binnen 2 maanden na het aangaan van de overeenkomst één getekend exemplaar naar de grondkamer. Voor het opstellen van de pachtovereenkomst kunt u een van de volgende invulmodellen gebruiken:

Reguliere pachtovereenkomst voor los land (pdf)
Reguliere pachtovereenkomst voor hoeves (pdf)

U mag ook zelf een overeenkomst opstellen en insturen naar de grondkamer. Zorg ervoor dat in uw overeenkomst minimaal de volgende gegevens staan:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Overige pachtvormen

De grondkamer moet de pachtovereenkomst registreren. Stuur de pachtovereenkomst binnen 2 maanden na het aangaan naar de grondkamer, anders wordt de overeenkomst niet geregistreerd. U stuurt één getekend exemplaar naar de grondkamer.

In de overeenkomst staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject
 • de teelt en of het een- of tweejarige teelt is
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

De grondkamer moet de pachtovereenkomst toetsen. Stuur de pachtovereenkomst binnen 2 maanden na het aangaan naar de grondkamer. U stuurt één getekend exemplaar naar de grondkamer.

In de overeenkomst staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • pachtprijs per hectare of per jaar
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject
 • beheersvergoeding
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Wilt u een stuk landbouwgrond van maximaal 1 hectare verpachten? Dan zijn veel regels over pacht niet van toepassing. U hoeft onder andere deze overeenkomst niet te laten goedkeuren door de grondkamer. Ook zijn de pachtprijs en de pachtduur vrij. In de volgende situaties moet u zo'n pachtovereenkomst wel laten registreren of goedkeuren:

 • bij tuinland in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland met een minimale oppervlakte van 0,5 ha
 • als tussen verpachter en pachter meerdere pachtovereenkomsten zijn gesloten met een gezamenlijke oppervlakte groter dan 1 ha (of 0,5 ha)

Verzoeken voordat u een pachtovereenkomst aangaat

Wilt u een reguliere pacht aangaan voor een kortere periode dan de wettelijke duur, dan is goedkeuring van de grondkamer nodig.

Indienen

U kunt het best het verzoek indienen voordat u de pachtovereenkomst aangaat. U kunt het verzoek ook tegelijk met de pachtovereenkomst indienen. U loopt dan wel een risico dat de korte pachtduur  wordt afgewezen. Keurt de grondkamer de pachtovereenkomst goed, dan wordt de looptijd vastgesteld op de standaard duur bij reguliere pacht (6 jaar voor los land en 12 jaar voor een hoeve).

In het verzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van beide partijen
 • ingangs- en einddatum
 • looptijd
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • motivering kortere pachtduur
 • bij tegelijk indienen met pachtovereenkomst: één getekend exemplaar van de overeenkomst mee sturen
 • handtekening verpachter en pachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Een overheid (rijksoverheid of lagere overheid) kan een hoeve of los land in eigendom hebben waar een niet-agrarische bestemming op zit. Bij verpachting (dus voor de landbouw) kan de overheid als verpachter aan de grondkamer vragen om bijzondere bedingen in de pachtovereenkomst te mogen opnemen.

Indienen

U stuurt één getekend exemplaar naar de grondkamer. In het verzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van degene die het verzoek doet
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • ingangsdatum verzoek
 • motivering
 • handtekening verpachter
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Keurt de grondkamer dit verzoek goed en dient u daarna de pachtovereenkomst in? Verwijs dan in de pachtovereenkomst naar de datum en het nummer van deze beslissing.

U kunt de inhoud van een pachtovereenkomst laten toetsen door de grondkamer, voordat u de overeenkomst afsluit. Dit kan bij nieuwe en te wijzigen overeenkomsten voor:

 • reguliere pacht
 • geliberaliseerde pacht
 • verpachting binnen reservaten

Deze ontwerpovereenkomst mag niet ondertekend zijn. De pachter mag het pachtobject nog niet in gebruik hebben. Het verzoek zelf moet ondertekend zijn door beide partijen.

Goedkeuring door grondkamer

Als de grondkamer een ontwerpovereenkomst goedkeurt (eventueel met wijzigingen), dan kunt u daarna de pachtovereenkomst afsluiten en ter goedkeuring bij de grondkamer indienen. Gebeurt dat binnen 2 maanden na de beslissing over de ontwerpovereenkomst en is de pachtovereenkomst verder gelijk aan de ontwerpovereenkomst, dan keurt de grondkamer de overeenkomst goed met minimale kosten. Bij indienen na 2 maanden zal het normale griffierecht worden geheven.

Verzoeken voor lopende pachtovereenkomsten

Wilt u een lopende pachtovereenkomst wijzigen of ontbinden? Stuur dan een pachtwijzigingsovereenkomst naar de grondkamer om te laten toetsen. Dit is nodig bij:

 • een verandering van de prijs
 • een aanpassing van de voorwaarden
 • een wijziging van het pachtobject
 • andere pachter of verpachter, bijvoorbeeld bij overlijden
 • medepacht of indeplaatsstelling
 • ontbinding van de pacht

U kunt een ontbindingsovereenkomst ook alleen ter kennisgeving indienen als het om een feitelijke ontbinding gaat. De einddatum moet dan in het verleden liggen. De pachter maakt geen gebruik meer van de grond. De grondkamer toetst de overeenkomst dan niet en brengt geen kosten in rekening.

Indienen

De grondkamer moet de wijzigingsovereenkomst toetsen. U stuurt één getekend exemplaar naar de grondkamer. U kunt het invulmodel gebruiken voor het opstellen van de overeenkomst Wijziging pachtovereenkomst (pdf).

U mag ook zelf een overeenkomst opstellen en insturen naar de grondkamer. In de overeenkomst staan de volgende gegevens, afhankelijk van de wijziging:

 • naam- en adresgegevens van de partijen (zowel de afgaande als opkomende)
 • pachtprijs per hectare per jaar
 • ingangsdatum van de wijziging
 • looptijd
 • omschrijving en kadastrale gegevens pachtobject
 • oppervlakte
 • handtekening van de partijen (ook van de afgaande pachter)
 • uw relatienummer, BSN of KvK-nummer

Een pachter mag een pachtobject alleen veranderen als de verpachter daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Een verpachter mag een pachtobject alleen verbeteren als de pachter daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Geeft de andere partij geen toestemming, dan kunt u aan de grondkamer een machtiging vragen om de verandering of verbetering toch uit te voeren. De grondkamer verleent een machtiging alleen als de verbeteringen nodig zijn voor een doelmatig gebruik en de andere partij geen zwaarwegende bezwaren heeft.

Indienen

U stuurt één exemplaar van uw verzoek naar de grondkamer. In het verzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • om welke verbeteringen het gaat en motivering
 • specificatie van de kosten
 • bouwtekening (als van toepassing)
 • handtekening van degene die het verzoek doet (pachter of verpachter)
 • het relatienummer, BSN of KvK-nummer van degene die het verzoek doet
 • kopie van pachtovereenkomst

Als de verpachter het pachtobject of een gedeelte daarvan wil vervreemden, is hij verplicht het eerst aan de pachter aan te bieden (voorkeursrecht). Hij kan vragen aan de grondkamer om dit voorkeursrecht niet te laten gelden in de volgende gevallen:

 • De verpachter heeft een gegronde reden om het object niet aan de pachter te verkopen.
 • De verpachter wil het verkopen aan iemand die het object niet voor de landbouw gaat gebruiken.

Indienen

U stuurt één exemplaar van uw verzoek naar de grondkamer. In het verzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • motivering
 • kopie van de pachtovereenkomst
 • handtekening verpachter
 • het relatienummer, BSN of KvK-nummer van de verpachter

Als de verpachter het pachtobject (gedeeltelijk) wil vervreemden, is hij volgens het voorkeursrecht verplicht het eerst aan de pachter aan te bieden. Als de pachter de voorgestelde prijs te hoog vindt, dan kan de verpachter de grondkamer vragen om de waarde van het pachtobject in verpachte staat te taxeren.

Is de verpachter bereid het object te verkopen voor de getaxeerde waarde of een lagere prijs, dan laat hij dat de pachter per aangetekende brief of exploot weten.

Het taxeren van de verkoopwaarde kan alleen bij pachtovereenkomsten:

 • die door de grondkamer zijn goedgekeurd
 • die voor de wettelijke duur zijn aangegaan (hoeve 12 jaar of los land 6 jaar) of voor een kortere duur, maar nadien zijn verlengd met 6 jaar

Indienen

U stuurt één getekend exemplaar van uw verzoek naar de grondkamer. In het verzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte pachtobject
 • pachtprijs per jaar of hectare
 • kadastrale kaart
 • kopieën kennisgeving verpachter en reactie pachter
 • kopie van de pachtovereenkomst
 • handtekening verpachter
 • het relatienummer, BSN of KvK-nummer van de verpachter

Pachter en verpachter kunnen onderling de pachtprijs regelen. De enige voorwaarde is dat de pachtprijs aan de regels moet voldoen. De pachtprijs mag niet hoger zijn dan de hoogst toelaatbare pachtprijs. U kunt beiden de grondkamer verzoeken de maximale pachtprijs vast te stellen. Dit kan alleen:

 • binnen een jaar nadat de pachtprijzen zijn gewijzigd, of
 • voor het verstrijken van de pachtperiode van 3 jaar (gerekend vanaf de ingangsdatum van de pacht)

Indienen

U stuurt één exemplaar van uw verzoek naar de grondkamer. In het herzieningsverzoek staan de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens van verpachter en pachter
 • kadastrale gegevens en oppervlakte van het pachtobject
 • verzoeknummer origineel verzoek (indien aanwezig)
 • eventueel een kopie van de originele pachtovereenkomst
 • bij een mondelinge pachtovereenkomst de ingangsdatum
 • handtekening verpachter of pachter
 • het relatienummer, BSN of KvK-nummer van verpachter en/of pachter

U kunt het invulmodel Verzoek herziening pachtprijs (pdf) gebruiken.