MijnRVO.nl

  • Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden

    Als u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) kunt voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Dit doet u op deze pagina via Direct regelen.

Beroep doen op overmacht

Kunt u met een gewijzigd bouwplan toch niet voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling? U kunt een beroep doen op overmacht met het formulier Melding Overmacht Basisbetalingsregeling GLB bij Direct Regelen op deze pagina. Uw gewijzigde bouwplan hoeft u niet aan ons door te geven.

Geef in het formulier aan, aan welke voorwaarden u niet kunt voldoen en waarom. Geef ook aan om welke percelen het gaat. Stuur bij uw melding overmacht bewijsstukken mee van de overmachtssituatie, bijvoorbeeld foto's en een schaderapport. Zorg dat wij binnen 15 werkdagen vanaf de dag dat dit voor u mogelijk is, uw melding overmacht hebben ontvangen.

Melding overmacht ingediend, en dan?

Wij beoordelen uw melding en de door u meegestuurde bewijzen. Bij de beoordeling kijken we naar de specifieke situatie voor elk landbouwbedrijf en kunnen we gebruikmaken van gegevens van onder andere het KNMI (zoals neerslaggegevens) en actuele satellietbeelden.

Meer weten over Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden?

Lees op de informatiepagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB meer over het wijzigen van uw bouwplan en hoe u een beroep doet op overmacht.

Direct regelen