MijnRVO.nl

  • Overlijden van de bedrijfsvoerder

    Ondernemers die gegevens bij ons indienen, subsidie of een vergunning willen aanvragen of op andere wijze zaken met ons doen, hebben een registratie bij ons nodig. Is een bedrijfsvoerder overleden? Dan is er veel te regelen voor de erfgenamen. Op deze pagina vindt u informatie over wat u moet doen voor de bedrijfsregistratie bij ons en wanneer u dat moet doen.

Overlijden bedrijfsvoerder

Wat u moet doen bij het overlijden vaan bedrijfsvoerder hangt af van de situatie.

Natuurlijk persoon

Overlijdt de bedrijfsvoerder en is hij of zij bij ons geregistreerd met het Burger Servicenummer (BSN), dan gebruiken de erven tot het moment van de verdeling van het bedrijf het oorspronkelijke relatienummer.

Bedrijf

Als het bedrijf bij ons staat geregistreerd met het nummer van de Kamer van Koophandel (KvK), dan hoeft u bij het overlijden van de bedrijfsvoerder of 1 van de andere betrokkenen alleen een formulier Melding Overdracht in te vullen wanneer het KvK-nummer wijzigt. Bel ons voor dit formulier op 088 - 042 42 42. Dit kan van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur.

Overdracht melden

Wordt het bedrijf voortgezet door (1 van de) erfgenamen of overgedragen aan een andere partij? Dan kan dit een hele overdracht, samenvoeging of splitsing zijn. Bepaal wat er in uw situatie van toepassing is.

Inloggegevens vervallen

Nadat u een overlijden heeft gemeld bij de de gemeente, vervallen de inloggegevens die de overledene bij ons heeft om in te kunnen loggen op dit portaal. Heeft u voor het afhandelen van de nalatenschap digitale toegang nodig, dan vraagt u bij ons een machtiging of zaakwaarneming aan. Op de pagina Inloggen, ondertekenen en machtigen leest u meer hierover.

Gevolgen voor betalingsrechten

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor de betalingsrechten. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een bedrijfsoverdracht. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht.

Gevolgen voor dierproductierechten en derogatie

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor derogatie en/of uw dierproductierechten. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken.

Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een hele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht melden.

Gevolgen voor subsidies

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, dan is het van belang dat de erfgenamen zo snel mogelijk contact met ons opnemen om te bepalen wat er met de beheerovereenkomst gebeurt. Meer informatie hierover leest u op de pagina's van de verschillende natuursubsidies. Dit zijn onder andere de subsidies voor agrarisch natuurbeheer (SAN, SN en SNL) en subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).

Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht melden.

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor subsidies. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf kunnen de erven nog het oorspronkelijke relatienummer gebruiken. Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht melden.

Gevolgen voor de perceelsregistratie

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor de percelen. Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer.

Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht melden.

Gevolgen voor UBN en relatienummer

Als de bedrijfsvoerder komt te overlijden, heeft dat niet direct gevolgen voor het Unieke Bedrijfsnummer (UBN). Tot het moment van de verdeling van het bedrijf gebruiken de erven nog het oorspronkelijke relatienummer en het UBN dat daarbij staat geregistreerd.

Wordt het bedrijf uiteindelijk overgedragen? Dan is er sprake van een gehele overdracht, een samenvoeging of een splitsing. Waar u dan rekening mee moet houden, leest u op de pagina Bedrijfsoverdracht melden.

Meer weten over Overlijden van de bedrijfsvoerder?

Op de informatiepagina Overlijden van de bedrijfsvoerder leest u welke wijzigingen in de registratie moeten worden doorgegeven bij overlijden van de bedrijfsvoerder en wanneer de opvolger betalingsrechten krijgt uitbetaald.