MijnRVO.nl

  • Openbaarmaking Europese subsidiegegevens

    Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden verschillende subsidies verstrekt. Hier kunt u nagaan welke bedrijven subsidie ontvangen en hoeveel subsidie er jaarlijks wordt verstrekt. U kunt ze per regeling raadplegen in de databank. U vindt hier de gegevens over 2015 en 2014.

Subsidiejaar 2015

De gegevens over de in 2015 verstrekte EU-subsidies vindt u op de pagina Europese subsidies 2015.

De GVB-subsidies die in deze databank staan, zijn verleend en betaald uit het Europees Visserijfonds (EVF). Voor de verleende subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is er een aparte databank op www.rvo.nl. EFMZV is de opvolger van het EVF.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In deze database vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2015.

Meer informatie vindt u in deze documenten:

This information is also available in English.

Subsidiejaar 2014

De gegevens over de in 2014 verstrekte EU-subsidies vindt u op de pagina Europese subsidies 2014.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In deze database vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2014.

Meer informatie vindt u in deze documenten:

This information is also available in English.

Privacy

  • De Europese Commissie wil dat iedere lidstaat subsidiegegevens van bedrijven openbaar maakt. Begunstigden die minder dan € 1.250 ontvangen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) worden anoniem weergegeven.
  • De openbaarmaking is wettelijk vastgelegd in het Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2015.
  • De gegevens uit de database mag u niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Wij houden ons aan de voorwaarden uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). We gebruiken de persoonlijke gegevens, die u op ons portaal achterlaat, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Welke dit zijn leest u in de Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wbp 2014 of voor 2015. De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens.

Meer weten over GLB- en GVB-subsidies?

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, vernieuwen of uitbreiden? Kijk in onze Subsidiewijzer of er voor u interessante subsidies zijn.