MijnRVO.nl

  • Openbaarmaking Europese subsidiegegevens

    Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden verschillende subsidies verstrekt. Hier kunt u nagaan welke bedrijven subsidie ontvangen en hoeveel subsidie er jaarlijks wordt verstrekt. U kunt ze per regeling raadplegen in de databank. U vindt hier de gegevens over 2016 en 2015.

Subsidiejaar 2016

De gegevens over de in 2016 verstrekte EU-subsidies vindt u op de pagina Europese subsidies 2016.
De GVB-subsidies die in deze databank staan, zijn verleend of betaald uit het Europees Visserijfonds (EVF). Voor de verleende subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is er een aparte databank op onze informatiepagina Openbaarmaking EFMZV subsidies. EFMZV is de opvolger van het EVF.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In deze databank vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2016.

Meer informatie vindt u in deze documenten:
•    Leeswijzer EU-subsidie landbouw en visserij 2016 (pdf)   
•    Toelichting op betaalde landbouwsubsidies (GLB) 2016 (pdf)
•    Toelichting op betaalde visserijsubsidies (GVB) 2016 (pdf)
•    Toelichting op visserijsubsidies (GVB) 2016 (pdf)

This information is also available in English.

Subsidiejaar 2015

De gegevens over de in 2015 verstrekte EU-subsidies vindt u op de pagina Europese subsidies 2015.

De GVB-subsidies die in deze databank staan, zijn verleend en betaald uit het Europees Visserijfonds (EVF). Voor de verleende subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) is er een aparte databank op onze informatiepagina Openbaarmaking EFMZV subsidies. EFMZV is de opvolger van het EVF.

Hoe vindt u de juiste gegevens?

In deze databank vindt u uitbetaalde subsidiegegevens door te zoeken op naam, gemeente, postcode of provincie. Is het zoekresultaat 0? Dan is deze regeling waarschijnlijk niet opengesteld of uitbetaald in 2015.

Meer informatie vindt u in deze documenten:

This information is also available in English.

Privacy

Meer weten over GLB- en GVB-subsidies?

Wilt u uw bedrijf verduurzamen, vernieuwen of uitbreiden? Kijk in onze Subsidiewijzer of er voor u interessante subsidies zijn.