terug

Nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX)

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) is geactualiseerd. Deze nieuwe versie gebruikt u om in 2017 de excretie van melkvee te bepalen.

De meest belangrijke wijzigingen in de versie van 20 maart 2017 zijn:

  • De omschrijving, die onder overwegend melkvee valt, is nader gespecificeerd.
  • De wijze van berekening voor de VEM-opname van het melkvee is aangepast.
  • Omdat droogstaande melkkoeien in de meeste bedrijven op stal blijven, wordt in de berekening voor de opname van vers gras een correctie toegepast voor het aantal dagen dat de koeien droog staan (58 dagen).
  • De verhoudingsfactoren die gebruikt worden voor de opname van stikstof en fosfor door melkvee zijn aangepast.

U vindt de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) op de informatiepagina Berekenen werkelijk gebruik stikstof uit dierlijke mest.


Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten op mijn.rvo.nl? Stel dan een abonnement in. U kunt hierbij aangeven welk type berichten voor u van toepassing is. Op de dag dat een nieuwsbericht gepubliceerd is op mijn.rvo.nl krijgt u een melding via e-mail. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van RVO.nl, met daarin een selectie van nieuwsberichten en evenementen van de afgelopen week. Ook hierbij kunt u uw voorkeuren instellen.