terug

Meld verbeterpunten voor Maatlat Duurzame Veehouderij

Stichting Milieukeur (SMK) roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MDV-criteria. Geef verbeterpunten vóór vrijdag 30 juni 2017 door. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

De veehouderij is continu in ontwikkeling. Om de MDV-criteria actueel te houden wordt er jaarlijks een herziening gedaan. Leveranciers van stalsystemen en -apparatuur, veehouders en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK.

Herzieningsformulier

Ga voor meer informatie en het herzieningsformulier naar de site van SMK. Raadpleeg daar ook de lopende herzieningsonderwerpen om te voorkomen dat u inbreng levert dat al een aandachtspunt is.


Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten op mijn.rvo.nl? Stel dan een abonnement in. U kunt hierbij aangeven welk type berichten voor u van toepassing is. Op de dag dat een nieuwsbericht gepubliceerd is op mijn.rvo.nl krijgt u een melding via e-mail. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van RVO.nl, met daarin een selectie van nieuwsberichten en evenementen van de afgelopen week. Ook hierbij kunt u uw voorkeuren instellen.