terug

3.160 aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In september 2016 zijn in totaal 3.932 verzoeken tot deelname ingediend en toegewezen voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. Melkveehouders konden tot en met 14 februari 2017 een aanvraag tot uitbetaling doen. In totaal hebben 3.160 melkveehouders een aanvraag tot uitbetaling gedaan. In totaal gaat het om circa 73.900.000 kg minder te leveren melk.

De tegemoetkoming bedraagt € 14 voor iedere 100 kg minder geleverde melk. Het gaat om een verminderde levering van melk in de periode oktober-december 2016 in vergelijking met dezelfde periode van 2015.

Aanvragen tot en met 17 maart

Heeft u in oktober 2016 een verzoek tot deelname ingediend en toegewezen gekregen? Dan kunt u tot en met 17 maart 2017 uitbetaling aanvragen. RVO.nl kan aanvragen die na genoemde data worden ontvangen, niet in behandeling nemen.

Meer informatie

Lees meer over de regeling Tegemoetkoming vermindering melkproductie.

RVO.nl beoordeelt nu de aanvragen. De door de melkveehouders opgegeven reductie en de daadwerkelijke reductie zijn bepalend voor het uiteindelijke subsidiebedrag.


Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten op mijn.rvo.nl? Stel dan een abonnement in. U kunt hierbij aangeven welk type berichten voor u van toepassing is. Op de dag dat een nieuwsbericht gepubliceerd is op mijn.rvo.nl krijgt u een melding via e-mail. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van RVO.nl, met daarin een selectie van nieuwsberichten en evenementen van de afgelopen week. Ook hierbij kunt u uw voorkeuren instellen.