Doe de Gecombineerde opgave 2017

Vanaf vandaag is de Gecombineerde opgave weer open. U heeft tot en met 15 mei de tijd om uw opgave in te vullen; dat is een maand langer dan in voorgaande jaren. We raden u wel aan om op tijd te...

Subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij open op 3 april

Vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi)overheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 3 april 2017 de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij aanvragen. Deze...

Bezwaren BBR 2015 afgehandeld vóór half juli

RVO.nl verwacht dat alle bezwaren tegen de Beslissing Toekenning betalingsrechten 2015 en/of tegen de Beslissing Uitbetaling Basisbetalingsregeling (BBR) vóór half juli 2017 zijn afgehandeld. ...

Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector open op 1 maart

Houdt u kalveren voor de kalfsvleesproductie en neemt u voor het eerst deel aan een erkende kwaliteitsregeling? Dan kunt u vanaf 1 maart 2017 subsidie aanvragen voor de kosten die u maakt voor de...

3.160 aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In september 2016 zijn in totaal 3.932 verzoeken tot deelname ingediend en toegewezen voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. Melkveehouders konden tot en met 14 februari...

Aanvragen Subsidie beëindiging melkveehouderij

Wilt u in 2017 de melkproductie beëindigen? Dan kunt u subsidie krijgen als u uw gehele melkveestapel afvoert. Melkveehouders kunnen van 20 februari tot en met 3 maart 2017 een verzoek tot...

Innovatieprojecten duurzame visserij open op 1 maart

Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen van 1 maart tot en met 15 mei 2017 subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. ...

Machtigingen via mijn.rvo.nl verandert vanaf 7 februari

Op mijn.rvo.nl kunt u iemand machtigen namens u te handelen, bijvoorbeeld een accountant of executeur testamentair. Dit regelt u via Mijn dossier. Vanaf 7 februari 2017 verandert de manier waarop...

Fosfaatproductie nog in 2017 onder plafond voor behoud derogatie

Veehouders kunnen de derogatie in 2017 behouden, op voorwaarde dat de fosfaatproductie nog dit jaar wordt teruggebracht onder het Europese plafond. Zodra de fosfaatproductie hieraan voldoet, kan...

Stand van zaken uitbetaling betalingsrechten

Op 31 januari 2017 is 95,8% van de aanvragen van uitbetaling betalingsrechten afgehandeld. Dit is in lijn met de doelstelling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 83,6% van...

Dien uw zienswijze in op voorgenomen besluit huisdierenlijst

Staatssecretaris Van Dam heeft een voorgenomen besluit genomen over plaatsing van zoogdiersoorten op de huisdierenlijst. Van 31 januari tot en met 14 maart 2017 kunt u het voorgenomen besluit...

Aanmelden Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2017-2018

Wilt u in 2017 gebruik maken van de Vrijstelling bovengronds aanwenden runderdrijfmest? Meld u zich dan nu aan! Drijfmest moet u emissiearm gebruiken. Voor runderdrijfmest kunt u de...

Nog steeds risico op vogelgriep: ophokplicht blijft van kracht

Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels blijft hoog. De landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven daarom onverminderd van kracht. Dit is noodzakelijk om het risico...

Herinnering: Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders waarvan de aanvraag tot deelname aan de regeling Tegemoetkoming vermindering melkproductie is toegewezen, kunnen hiervoor uitbetaling aanvragen. Aanvragen tot en met 14...

Aanmelden voor derogatie voor 1 februari

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u gebruikmaken van derogatie? Meld u dan voor 1 februari 2017 bij ons aan. Als agrarisch ondernemer met grasland in gebruik, kunt u onder voorwaarden de...

Geef uw aanvullende gegevens mestbeleid 2016 voor 1 februari door

Jaarlijks vragen wij van een aantal agrarisch ondernemers en intermediairs aanvullende gegevens voor het mestbeleid. Heeft u hierover van ons een brief ontvangen maar de gegevens nog niet...

Subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij open op 1 maart

Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 1 maart 2017 subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. Dit zijn projecten die gericht...

Aanmelden stikstofdifferentiatie tot en met 15 mei 2017

Heeft u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei gehad? Dan mag u onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. Wilt u in aanmerking...

Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) vernieuwd

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) is geactualiseerd. De nieuwste versie mag u gebruiken voor het kalenderjaar 2016. U gebruikt de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie...

Aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

Melkveehouders die zich hebben aangemeld voor de tegemoetkoming vermindering melkproductie, kunnen hiervoor uitbetaling aanvragen. Heeft u een verzoek tot deelname ingediend en toegewezen...
— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 76 resultaten.

Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten voor agrariërs en vissers? Stel dan een abonnement in. U krijgt een e-mailbericht van ons met nieuwsberichten die voldoen aan uw voorkeursinstellingen. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.