Wijzigingen in aanvraag uitbetaling GLB/BBR na 15 mei

In de Gecombineerde opgave kon u van 1 maart tot 15 mei uitbetaling van GLB-subsidies aanvragen. Wilt u na 15 mei iets wijzigen in uw aanvraag? Dan is dit in bepaalde gevallen toegestaan. Dit kan...

Subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering open op 15 juni

Bent u actief in de visserijsector? Dan kunt u vanaf 15 juni subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten. De projecten moeten gericht zijn op rendementsverbetering in de...

Aanmelden Equivalente maatregelen tot en met 1 juni 2017

Als u in 2016 hogere gewasopbrengsten had, mag u in 2017 onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen. Hiervoor zijn equivalente maatregelen ingesteld. U kunt zich voor deze...

Extra hersteltermijn voor 3 GLB-voorwaarden tot en met 19 juni

Vanaf 16 mei kunt u in de applicatie 'Voorafgaande controles raadplegen' zien of u voldoet aan 3 GLB-voorwaarden. Voldoet u niet? Dan kunt u tot en met 19 juni uw Gecombineerde opgave aanpassen,...

Meld overdracht van betalingsrechten uiterlijk 15 mei

Wilt u betalingsrechten kopen of huren om deze in het subsidiejaar 2017 te laten uitbetalen? Meld dit dan uiterlijk 15 mei 2017 samen met degene die de betalingsrechten overdraagt. Houd er...

2016 goed Nederlands wijnjaar

Het jaar 2016 was een goed wijnjaar voor de Nederlandse wijngaarden. Zowel de wijnproductie als de kwaliteit van de wijn nam toe. De productie nam toe met 11%, van 7.545 hectoliter in...

Innovatieprojecten aquacultuur: bespreek uw projectidee

Heeft u interesse in de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur? Weet u op basis van de informatie nog niet zeker of uw projectidee in aanmerking komt voor deze subsidie? U kunt uw projectidee...

Klantcontact bereikbaar op vrijdag 5 mei

Ook op vrijdag 5 mei, bevrijdingsdag, zijn wij bereikbaar voor vragen over de Gecombineerde opgave. De medewerkers van klantcontact staan op 5 mei tussen 8.30 en 17.00 uur klaar om uw vragen...

Aanmelden stikstofdifferentiatie kan tot en met 15 mei

Wilt u gebruikmaken van stikstofdifferentiatie? Meldt u zich dan aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten voor suikerbieten,...

Nieuwe aanvraagperiode subsidie beëindiging melkveehouderij

Melkveehouders die in 2017 de melkproductie willen beëindigen, kunnen van 8 tot en met 14 mei een verzoek tot deelname indienen voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. Net als bij de eerste...

Openbaarmaking gegevens landbouw- en visserijsubsidies 2016

De online databank met landbouw- en visserijsubsidies is aangevuld met gegevens over het jaar 2016. Het afgelopen jaar is er in Nederland voor € 725 miljoen aan Europese landbouwsubsidies...

Subsidie voor jonge vissers open op 2 januari

Vissers die jonger zijn dan 40 jaar en voor het eerst een vissersvaartuig willen aanschaffen, kunnen hiervoor in 2017 subsidie krijgen. Het gaat om subsidie voor de aanschaf van het...

Melden mutaties schapen aan I&R nog steeds voorwaarde voor graasdierpremie

Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor schapen is nog steeds een van de voorwaarden om voor schapen graasdierpremie te kunnen krijgen. De wijziging geldt alleen voor de...

Start uitbetalingen GLB 2016

De eerste aanvragen voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers zijn afgehandeld. Rond 3 december krijgen ruim 18.000 aanvragers het...

Randvoorwaarden GLB gewijzigd

Het melden van mutaties in het I&R-systeem voor schapen en geiten valt niet meer onder de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit is het gevolg van een uitspraak...

Aanpassing regeling fosfaatreductieplan

Staatssecretaris Van Dam heeft een wijziging aangekondigd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden alsnog buiten de regeling gehouden. De...

Perceeldata voor agrariërs ontsloten via Akkerweb

Alle perceelinformatie voor agrariërs bij elkaar in één centraal online platform: dat is Akkerweb. De webapplicatie is gekoppeld met de belangrijkste bedrijfsmanagementsystemen en met de actuele...

Uitzondering fosfaatreductie vlees- of startkalveren

Heeft u een niet-melkproducerend bedrijf met vlees- of startkalveren? En houdt u ook andere vrouwelijke runderen? Dan geldt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 niet voor de vrouwelijke runderen...

Wijzigingen in het fosfaatreductieplan 2017

Het fosfaatreductieplan 2017 is op een aantal punten gewijzigd. Grondgebondenheid Er is een tweede berekening van grondgebondenheid toegevoegd aan de Regeling. Met de rekentool op de pagina...

Berichtenbox voor ruim 62.000 agrarisch ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een campagne om agrarisch ondernemers aan te sluiten op de Berichtenbox voor bedrijven. De Berichtenbox is een extra beveiligd digitaal...
— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 67 resultaten.

Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten? Stel dan een abonnement in. U krijgt een e-mailbericht van ons met nieuwsberichten die voldoen aan uw voorkeursinstellingen. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.