Openbaarmaking gegevens landbouw- en visserijsubsidies 2016

De online databank met landbouw- en visserijsubsidies is aangevuld met gegevens over het jaar 2016. Het afgelopen jaar is er in Nederland voor € 725 miljoen aan Europese landbouwsubsidies...

Aanmelden Equivalente maatregelen tot en met 1 juni 2017

Als u in 2016 hogere gewasopbrengsten had, mag u in 2017 onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen. Hiervoor zijn equivalente maatregelen ingesteld. U kunt zich voor deze...

Aanpassing regeling fosfaatreductieplan

Staatssecretaris Van Dam heeft een wijziging aangekondigd in de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Alle niet-melkleverende rundveebedrijven worden alsnog buiten de regeling gehouden. De...

Perceeldata voor agrariërs ontsloten via Akkerweb

Alle perceelinformatie voor agrariërs bij elkaar in één centraal online platform: dat is Akkerweb. De webapplicatie is gekoppeld met de belangrijkste bedrijfsmanagementsystemen en met de actuele...

Uitzondering fosfaatreductie vlees- of startkalveren

Heeft u een niet-melkproducerend bedrijf met vlees- of startkalveren? En houdt u ook andere vrouwelijke runderen? Dan geldt de Regeling fosfaatreductieplan 2017 niet voor de vrouwelijke runderen...

Wijzigingen in het fosfaatreductieplan 2017

Het fosfaatreductieplan 2017 is op een aantal punten gewijzigd. Grondgebondenheid Er is een tweede berekening van grondgebondenheid toegevoegd aan de Regeling. Met de rekentool op de pagina...

Berichtenbox voor ruim 62.000 agrarisch ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een campagne om agrarisch ondernemers aan te sluiten op de Berichtenbox voor bedrijven. De Berichtenbox is een extra beveiligd digitaal...

Nieuwe Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX)

De Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) is geactualiseerd. Deze nieuwe versie gebruikt u om in 2017 de excretie van melkvee te bepalen. De meest belangrijke wijzigingen in...

Dien uw pachtverzoek digitaal in

Het digitaal indienen van een pachtverzoek is goedkoper dan schriftelijk indienen. De tarieven van de grondkamers voor het afhandelen van een schriftelijk ingediend pachtverzoek zijn verhoogd...

Alle aanvragen subsidie beëindiging melkveehouderij in behandeling

Na overleg met de sector heeft staatssecretaris Van Dam besloten om alle aanvragen van de eerste openstelling in behandeling te nemen. Hij heeft dit laten weten in een kamerbrief . Dit...

Doe de Gecombineerde opgave 2017

Vanaf vandaag is de Gecombineerde opgave weer open. U heeft tot en met 15 mei de tijd om uw opgave in te vullen; dat is een maand langer dan in voorgaande jaren. We raden u wel aan om op tijd te...

Subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij open op 3 april

Vissers, visserijorganisaties, ANBI’s, (semi)overheden of samenwerkingsverbanden hiervan kunnen vanaf 3 april 2017 de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij aanvragen. Deze...

Bezwaren BBR 2015 afgehandeld vóór half juli

RVO.nl verwacht dat alle bezwaren tegen de Beslissing Toekenning betalingsrechten 2015 en/of tegen de Beslissing Uitbetaling Basisbetalingsregeling (BBR) vóór half juli 2017 zijn afgehandeld. ...

Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector open op 1 maart

Houdt u kalveren voor de kalfsvleesproductie en neemt u voor het eerst deel aan een erkende kwaliteitsregeling? Dan kunt u vanaf 1 maart 2017 subsidie aanvragen voor de kosten die u maakt voor de...

3.160 aanvragen uitbetaling tegemoetkoming vermindering melkproductie

In september 2016 zijn in totaal 3.932 verzoeken tot deelname ingediend en toegewezen voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. Melkveehouders konden tot en met 14 februari...

Aanvragen Subsidie beëindiging melkveehouderij

Wilt u in 2017 de melkproductie beëindigen? Dan kunt u subsidie krijgen als u uw gehele melkveestapel afvoert. Melkveehouders kunnen van 20 februari tot en met 3 maart 2017 een verzoek tot...

Innovatieprojecten duurzame visserij open op 1 maart

Visserijorganisaties, marktdeelnemers of samenwerkingsverbanden hiervan, kunnen van 1 maart tot en met 15 mei 2017 subsidie aanvragen voor innovatieprojecten voor duurzame visserij. ...

Machtigingen via mijn.rvo.nl verandert vanaf 7 februari

Op mijn.rvo.nl kunt u iemand machtigen namens u te handelen, bijvoorbeeld een accountant of executeur testamentair. Dit regelt u via Mijn dossier. Vanaf 7 februari 2017 verandert de manier waarop...

Fosfaatproductie nog in 2017 onder plafond voor behoud derogatie

Veehouders kunnen de derogatie in 2017 behouden, op voorwaarde dat de fosfaatproductie nog dit jaar wordt teruggebracht onder het Europese plafond. Zodra de fosfaatproductie hieraan voldoet, kan...

Stand van zaken uitbetaling betalingsrechten

Op 31 januari 2017 is 95,8% van de aanvragen van uitbetaling betalingsrechten afgehandeld. Dit is in lijn met de doelstelling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 83,6% van...
— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 62 resultaten.

Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten voor agrariërs en vissers? Stel dan een abonnement in. U krijgt een e-mailbericht van ons met nieuwsberichten die voldoen aan uw voorkeursinstellingen. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.