Wijzigen certificaten alleen op dag van aanvraag

Wilt u een aanvraag voor een invoer- of uitvoercertificaat wijzigen of intrekken? Vanaf 1 september 2017 kan dat alleen nog op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Voor de aanvragen...

Opnieuw besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

In Exloo (provincie Drenthe) is opnieuw Amerikaans vuilbroed vastgesteld in het 3-kilometergebied rond een eerdere uitbraak op 9 juni 2017. Amerikaans vuilbroed is een besmettelijke bijenziekte...

Berichtenbox: ruim 500.000 berichten verstuurd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft de WBSO-regeling als eerste aangesloten op de Berichtenbox voor bedrijven. Op dit moment zijn er al meer dan 50.000 WBSO-berichten...

Duidelijkheid over fosfaatrechten voor melkveehouders

Staatsecretaris Van Dam heeft duidelijkheid gegeven over het kortingspercentage en de knelgevallenvoorziening voor fosfaatrechten. Ten opzichte van het aantal gehouden koeien op 2 juli...

Vanggewassen EA uiterlijk 30 september inzaaien

Heeft u gekozen om voor de vergroeningsbetaling (een deel van) uw ecologisch aandachtsgebied (EA) in te vullen met vanggewassen? Houd er dan rekening mee dat u dit vanggewas uiterlijk 30...

Inschrijving regelingen schoolfruit, -groente en -melk in augustus open

Nederland neemt ook in het schooljaar 2017-2018 deel aan de Europese regelingen voor schoolfruit, -groente en -melk. Het doel van deze regelingen is om de consumptie van melk, groente en fruit...

Europees Parlement stemt in met wijzigingsvoorstel vergroening

Vanaf 2017 kunt u akkerranden die breder zijn dan 20 meter, ook opgeven voor ecologisch aandachtsgebied. De rand telt dan voor maximaal 20 meter mee voor de vergroeningsbetaling van de...

Ook bij ons extra controle bij inloggen met DigiD

Logt u in op mijn.rvo.nl met DigiD? Binnenkort heeft u, behalve een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een sms-code nodig. Dit is een extra controle, zodat het inloggen veiliger wordt. Wij weten...

1.200 percelen te koop

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) start een grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha. grond, verdeeld over 1.200 percelen. Belangstellenden kunnen op deze percelen bieden. De percelen liggen...

136 aanmeldingen voor equivalente maatregelen

Agrariërs die in 2016 bovengemiddelde gewasopbrengsten hadden, kunnen onder voorwaarden in 2017 gebruikmaken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Ook kunnen zij een extra norm gebruiken als...

Wet grondgebonden groei melkveehouderij treedt in werking

De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2017 ingestemd met de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Deze wet zal vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn, maar wordt nu al toegepast. Met de Algemene...

Meld verbeterpunten voor Maatlat Duurzame Veehouderij

Stichting Milieukeur (SMK) roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MDV-criteria. Geef verbeterpunten vóór vrijdag 30 juni 2017 door. Alleen...

Besmettelijke ziekte bij bijen in Drenthe vastgesteld

Onder verschillende bijenvolken van 1 imker in de provincie Drenthe is de ziekte Amerikaans Vuilbroed vastgesteld. De besmette bijenvolken stonden op korte afstand van elkaar op 2 locaties, in de...

Budget verhoogd naar € 3 miljoen voor Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

Het budget voor de subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is verhoogd van € 1,6 miljoen naar € 3 miljoen. Er is veel belangstelling voor deze subsidie. Dus bent u een visser,...

Wijzigingen in aanvraag uitbetaling GLB/BBR na 15 mei

In de Gecombineerde opgave kon u van 1 maart tot 15 mei uitbetaling van GLB-subsidies aanvragen. Wilt u na 15 mei iets wijzigen in uw aanvraag? Dan is dit in bepaalde gevallen toegestaan. Dit kan...

Subsidie Innovatieprojecten rendementsverbetering open op 15 juni

Bent u actief in de visserijsector? Dan kunt u vanaf 15 juni subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten. De projecten moeten gericht zijn op rendementsverbetering in de...

Aanmelden Equivalente maatregelen tot en met 1 juni 2017

Als u in 2016 hogere gewasopbrengsten had, mag u in 2017 onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen. Hiervoor zijn equivalente maatregelen ingesteld. U kunt zich voor deze...

Extra hersteltermijn voor 3 GLB-voorwaarden tot en met 19 juni

Vanaf 16 mei kunt u in de applicatie 'Voorafgaande controles raadplegen' zien of u voldoet aan 3 GLB-voorwaarden. Voldoet u niet? Dan kunt u tot en met 19 juni uw Gecombineerde opgave aanpassen,...

Meld overdracht van betalingsrechten uiterlijk 15 mei

Wilt u betalingsrechten kopen of huren om deze in het subsidiejaar 2017 te laten uitbetalen? Meld dit dan uiterlijk 15 mei 2017 samen met degene die de betalingsrechten overdraagt. Houd er...

2016 goed Nederlands wijnjaar

Het jaar 2016 was een goed wijnjaar voor de Nederlandse wijngaarden. Zowel de wijnproductie als de kwaliteit van de wijn nam toe. De productie nam toe met 11%, van 7.545 hectoliter in...
— 20 Items per Page
Toont 1 - 20 van 69 resultaten.

Abonneren op nieuws

Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van relevante nieuwsberichten op mijn.rvo.nl? Stel dan een abonnement in. U kunt hierbij aangeven welk type berichten voor u van toepassing is. Op de dag dat een nieuwsbericht gepubliceerd is op mijn.rvo.nl krijgt u een melding via e-mail. Om een abonnement in te stellen gaat u naar Abonneren.

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief van RVO.nl, met daarin een selectie van nieuwsberichten en evenementen van de afgelopen week. Ook hierbij kunt u uw voorkeuren instellen.