MijnRVO.nl

  • Missievouchers - Vouchers Collectieve Activiteiten SIB

    Met de Vouchers Internationaal Ondernemen helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken om te exporteren naar buitenlandse markten. De regeling biedt u verschillende vouchers, waaronder een missievoucher voor deelname aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.

Over dit onderwerp

Via deze pagina kunt u een missievoucher aanvragen ter waarde van 50% van de deelnamekosten die de organisator van de activiteit u in rekening brengt tot een maximum van € 1.500. U betaalt uw reis- en verblijfskosten altijd zelf. Ook leest u hier wat er gebeurt na deelname. Organisatoren kunnen via deze pagina missievouchers verzilveren.

Alle informatie over deze regeling en de verschillende soorten vouchers vindt u op onze informatiepagina Starters International Business SIB. U kunt ook direct naar de informatiepagina Missievoucher SIB. Hier staan ook de uitgebreide voorwaarden beschreven waaraan u moet voldoen, als deelnemer en als organisator.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U heeft een mkb bedrijf
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25 procent van uw omzet. Óf uw bedrijf is niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming (of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze vindt u op onze informatiepagina SIB - Organisatoren handelsmissies en beursinzendingen.

Aanvragen

Vouchers kunnen worden aangevraagd totdat het subsidieplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een voucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.

Aanvraag deelnemer

Als deelnemer vraagt u een voucher aan via het e-loket óf via het formulier Aanvraag subsidie Voucher Collectieve Activiteit deelnemer. U vindt dit formulier onder Formulieren downloaden op deze pagina.

U doorloopt verder de volgende stappen:

  • Geef aan voor welke activiteit u een voucher aanvraagt. De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.
  • Voeg bij uw aanvraag een Verklaring de-minimissteun toe. Dit formulier kunt u rechts op deze pagina downloaden. Informatie over het formulier vindt u op de pagina Standaardformulieren subsidie.
  • U meldt zich aan voor deelname bij de organisator van de missie of beursinzending. Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname. Het biedt alleen een financiële bijdrage tot 50% van de deelnamekosten, met maximaal € 1.500 (exclusief btw).

Wij verstrekken maximaal 1 voucher per mkb-bedrijf (of groep of fiscale eenheid waartoe de onderneming behoort) per jaar.

Na deelname

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u na afloop van de activiteit een factuur. U ondertekent de missievoucher en levert deze in bij de organisator. Hiermee betaalt u een deel van de deelnameprijs. Het resterende bedrag betaalt u rechtstreeks aan de organisator.

Vouchers verzilveren door organisator

Als organisator van de missie of beursinzending stuurt u de ondertekende en ontvangen voucher(s) binnen 3 maanden na afloop van de activiteit naar RVO.nl. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de voucher. De voucher is exclusief btw. U gebruikt voor uw aanvraag het formulier Aanvraag subsidie voucher Collectieve Activiteit (missievoucher) door organisator. U vindt dit formulier onder Formulieren downloaden op deze pagina.