MijnRVO.nl

  • Missievouchers - Vouchers Collectieve Activiteiten SIB

    Met Starters International Business (SIB) helpt het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijven die de stap willen maken om te exporteren naar buitenlandse markten. De regeling biedt u verschillende vouchers, waaronder een Voucher Collectieve Activiteiten voor deelname aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.

Over dit onderwerp

Via deze pagina kunt u als ondernemer of intermediair een missievoucher aanvragen ter waarde van 50% van de deelnamekosten die de organisator van de activiteit u in rekening brengt tot een maximum van € 1.500. U betaalt uw reis- en verblijfskosten altijd zelf. Ook leest u hier wat er gebeurt na deelname. U kunt als ondernemer een voucher overdragen aan de organisator. Organisatoren kunnen via deze pagina missievouchers verzilveren.

Alle informatie over deze regeling en de verschillende soorten vouchers vindt u op onze informatiepagina Starters International Business SIB. U kunt ook direct naar de informatiepagina Missievoucher SIB. Hier staan ook de uitgebreide voorwaarden beschreven waaraan u moet voldoen, als deelnemer en als organisator.

Voorwaarden voor deze regeling

  • U heeft een mkb bedrijf
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Of uw bedrijf is niet langer dan 3 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming, of de groep of fiscale eenheid waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Op bepaalde landen zijn wel internationale sancties van kracht, waardoor wij geen missievoucher voor een activiteit in dat land kunnen verlenen.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze vindt u op onze informatiepagina SIB - Organisatoren handelsmissies en beursinzendingen.

Aanvragen

Vouchers kunnen worden aangevraagd totdat het subsidieplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een voucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.

Aanvraag deelnemer

Vraag uw voucher aan via Direct regelen rechts op deze pagina. U kunt hiervoor het beste de webbrowser Mozilla Firefox gebruiken. Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit vraagt u aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze regeling is EH1. Houd rekening met een aantal dagen verwerkingstijd.

U doorloopt verder de volgende stappen:

  • Geef aan voor welke activiteit u een voucher aanvraagt. De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.
  • U meldt zich aan voor deelname bij de organisator van de missie of beursinzending. Uw voucheraanvraag is geenn aanmelding voor deelname. Het biedt alleen een financiële bijdrage tot 50% van de deelnamekosten, maximaal € 1.500 exclusief btw, reis- en verblijfskosten.
  • Binnen uiterlijk 13 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw aanvraag.

Wij verstrekken maximaal 1 voucher per mkb-bedrijf, of groep of fiscale eenheid waartoe de onderneming behoort, per jaar.

Wijzigen

Via Direct regelen geeft u wijzigingen door voor uw voucheraanvraag. U gaat naar uw zaak en kiest daar de gewenste wijzigingsoptie.

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit vraagt u aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze regeling is EH1. Houd rekening met een aantal dagen verwerkingstijd.

Overdragen

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u voor of na afloop van de activiteit een factuur. Nadat u heeft deelgenomen aan de activiteit, gaat u naar Overdragen via Direct regelen rechts op deze pagina, en voert de taak Voucheroverdracht uit. Hiermee bevestigt u dat u heeft deelgenomen aan de activiteit en u betaalt hiermee een deel van de deelnameprijs.

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit vraagt u aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze regeling is EH1. Houd rekening met een aantal dagen verwerkingstijd.

Alleen de ondernemer mag de overdracht doen. Wij honoreren geen overdrachten uitgevoerd door een intermediair.

Pas na de overdracht kan de organisator van de missie of beursinzending een verzilvering van de voucher uitvoeren. Het resterende bedrag en het gehele btw-bedrag betaalt u rechtstreeks aan de organisator.

Verzilveren

Als SIB-adviseur ontvangt u een notificatie per e-mail als de overdracht is verwerkt en u de voucher via het digitale formulier kunt verzilveren. Wanneer de voucher aan u is overgedragen, moet u de voucher binnen 3 maanden bij ons verzilveren. Anders vervalt de voucher. U kunt deze termijn niet verlengen. Binnen uiterlijk 13 weken ontvangt u een beslissing op uw aanvraag.

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit vraagt u aan op de website van eHerkenning. Het benodigde betrouwbaarheidsniveau voor deze regeling is EH1. Houd rekening met een aantal dagen verwerkingstijd.

Wij werken met steekproeven. Valt een aanvraag in de steekproef, dan dient de kennisinstelling extra informatie aan te leveren.

Alle verzilveringsverzoeken die betrekking hebben op voucheraanvragen van vóór 1 juli 2017, moeten nog via de webformulieren (reguliere wijze) worden ingediend. U vindt dit formulier rechts op deze pagina onder Formulieren downloaden.

Foutmelding bij inloggen?

Krijgt u bij het inloggen voor Missievouchers SIB een foutmelding over niet geregistreerd zijn van de vestiging in het Nederlands Handels Register (NHR)? Deze fout wordt automatisch door ons herkend en op werkdagen tot 17.00 uur binnen 30 minuten verholpen. Mocht inloggen na 30 minuten niet lukken, bel dan voor meer informatie naar 088 042 42 42.