MijnRVO.nl

  • Maatregelen en sancties

    Iedereen die in aanmerking wil komen voor een subsidie, vergunning of ontheffing moet aan de voorwaarden voldoen die daarbij horen. Dit geldt ook voor iedereen die dieren houdt of te maken heeft met het mestbeleid. De overheid controleert of deze voorwaarden worden nageleefd. Is dit niet het geval, dan kan dat leiden tot een boete, korting of een andere maatregel.

Alle informatie over dit onderwerp

Op deze pagina vindt u een overzicht van maatregelen en sancties die gelden bij diverse regelingen. In de overzichten vindt u omschrijvingen van overtredingen, de sanctie of de maatregel die daarbij hoort en informatie over de plek in de wet waar u de regels kunt opzoeken.

Bedrijfstoeslag

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als aanvragers van de bedrijfstoeslagregeling niet voldoen aan de voorwaarden. In het Overzicht maatregelen en sancties Bedrijfstoeslag leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als aanvragers van de subsidie Natuur- en landschapsbeheer (SNL)niet voldoen aan de voorwaarden. In het Overzicht maatregelen en sancties Subsidie natuur- en landschapsbeheer(SNL)  leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Meststoffenwet

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als agrarisch ondernemers niet voldoen aan de mestregelgeving. In het Overzicht maatregelen en sancties Meststoffenwet leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Dierenwelzijn

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als houders van dieren niet voldoen aan de regels voor dierenwelzijn. In het Overzicht maatregelen en sancties Dierenwelzijn  leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Dierziektepreventie

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als houders van varkens niet voldoen aan de regels voor dierziektepreventie. In het Overzicht maatregelen en sancties Dierziektepreventie bij varkens (pdf) leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als aanvragers van de tegemoetkoming voor de premie van de brede weersverzekering niet voldoen aan de voorwaarden. In het Overzicht maatregelen en sancties Tegemoetkoming premie brede weersverzekering leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Flora- en faunawet

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als mensen niet voldoen aan de regels van de Flora- en faunawet. In het Overzicht maatregelen en sancties Flora- en faunawet leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN)

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als aanvragers van de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) niet voldoen aan de voorwaarden. In het Overzicht maatregelen en sancties Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.

Regeling LNV-subsidies (RLS)

Er zijn verschillende maatregelen en sancties van toepassing als aanvragers van een subsidie van de Regeling LNV-subsidies (RLS) niet voldoen aan de voorwaarden. In het Overzicht maatregelen en sancties Regeling LNV-subsidies (RLS) leest u welke maatregelen en sancties dit kunnen zijn.