MijnRVO.nl

 • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE zakelijke klanten

  De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er ook voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers. Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Bent u een zakelijke gebruiker en wilt u gebruik maken van deze subsidie? Via deze pagina dient u uw aanvraag in. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Heeft u die nog niet? Vraag deze dan eerst aan.

Voorwaarden

De voorwaarden voor ISDE 2017 zijn per 1 juli gewijzigd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

U komt als zakelijke gebruiker in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Aanvragen

 • U heeft het plan voor de aanschaf en installatie van een of meerdere apparaten die voldoen aan de (technische) eisen. Dien bij ons een subsidieaanvraag in.
 • Doe de aanvraag via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw e-Herkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1.
 • U mag pas tot aankoop overgaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u al tot aankoop overgaan na ontvangst van uw aanvraag, maar voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben genomen? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na aanvraag).
 • Daarna betalen wij de subsidie aan u uit.
 • Plaatst u apparaten op meerdere adressen? Gebruik dan de Adressenlijst meerdere locaties (Excel) of de Adressenlijst meerdere locaties (OpenOffice).

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen de aanvraag te doen? Dat kan met het formulier Machtiging subsidies. U hoeft dit niet mee te sturen met uw aanvraag. Vul dit samen met degene die u wilt machtigen in. Bewaar dit formulier. De gemachtigde kan daarna met eHerkenning inloggen en de aanvraag doen.

Na uw aanvraag

 • U krijgt direct na uw online aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail.
 • Binnen 8 weken krijgt u een beslissing met het subsidiebedrag per post.
 • Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na aanvraag). U kunt een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald vraagt u alsnog vaststelling van de subsidie aan. Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Verandert er iets?

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer. Geef dit dan zo snel mogelijk door en neem contact met ons op.

 

Vaststelling aanvragen

Via het eLoket doet u een verzoek tot vaststelling van uw subsidieaanvraag. Check voordat u dit doet nogmaals de volgende zaken:

 • U bent in het bezit van eHerkenning
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd
 • U bent eigenaar van de investering
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking
 • U heeft het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik genomen
 • Vaststelling aanvragen voor meer dan één aanvraag(project)? U doet 1 vaststellingsaanvraag per verlening (project)
 • Geef in het vaststellingsformulier het verleningskenmerk op. Dit kenmerk staat rechtsboven in het colofon in de verleningsbeschikking.

Als wij uw vaststellingsaanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling op uw bankrekening. De beslissing krijgt u binnen 13 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Meer weten over de Investeringssubsidie Duurzame Energie?

Lees voor welke apparaten u een tegemoetkoming kunt krijgen op onze informatiepagina Investeringssubsidie Duurzame Energie. Aanvragen kan ook door particulieren.