MijnRVO.nl

 • Interventieregelingen zuivel

  Verschillende Nederlandse producenten, handelaren en verwerkers van zuivelproducten worden getroffen door de Russische boycot. Voor hen heeft de Europese Unie (EU) interventieregelingen opengesteld. Als eigenaar van boter of mageremelkpoeder kunt u een contract met ons afsluiten om uw product tijdelijk uit de markt te nemen en op te slaan in opslagpanden. Voor de opslag van boter, kaas of mageremelkpoeder krijgt u een vergoeding.

Over dit onderwerp

 Op deze pagina leest u hoe u zich meldt voor een vergoeding en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Lees welke besluiten de Europese Commissie heeft genomen voor de Interventieregelingen zuivel en hoeveel vergoeding u krijgt voor de opslag van boter en mageremelkpoeder op onze informatiepagina Interventieregelingen zuivel.

Vergoeding particuliere opslag boter

Hieronder leest u een aantal voorwaarden voor de opslag van boter. Er zijn meer voorwaarden. Deze vindt u in de Brochure particuliere opslag boter 2014/2015/2016 (pdf).

 • U, als eigenaar, bent een natuurlijk- of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
 • Een opslagpartij moet ten minste 1.000 kilo groot zijn en moet op één dag in het vrieshuis zijn ingeslagen.
 • U kunt uw steunaanvragen voor boter indienen van 8 september 2014 tot en met 30 september 2016.
 • U heeft de boter ten hoogste 60 dagen vóór de ontvangstdatum van de inslagopgave/contractaanvraag geproduceerd.

U doet een inslagopgave (contractaanvraag) voor de opgeslagen boter met het formulier Inslagopgave particuliere opslag boter 2014/2015/2016 (pdf).

Stuur dit formulier naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 965, 6040 AZ Roermond. Of fax het formulier naar (0475) 33 66 27.

Nadat wij uw formulier voor inslag hebben ontvangen, voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnen 30 dagen controles uit. Deze zijn administratief en fysiek via steekproeven.

Nadat alle controles zijn afgerond, maken wij een opslagcontract voor de betrokken opslagpartijen. Uitgebreide informatie over de controles vindt u in de brochure onder het kopje Voorwaarden.

Vergoeding openbare opslag boter

Hieronder vindt u een aantal voorwaarden voor de aankoop van boter. Meer voorwaarden vindt u in de Brochure aankoop van boter bestemd voor openbare opslag (pdf).

 • U kunt de boter aanbieden tot en met 30 september 2016.
 • U, als eigenaar, bent een natuurlijk- of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
 • De voor het boter gebruikte melk moet afkomstig zijn van in de EU geproduceerde koemelk.
 • U heeft de boter 31 dagen vóór de ontvangstdatum van uw offerteaanvraag geproduceerd.
 • Bij de inslag van de boter in het vrieshuis wordt de boter door de NVWA gecontroleerd.
 • U kunt boter met een minimumhoeveelheid van 20.000 kg aanbieden.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? De aanmeldingsformulieren vindt u in de brochure (pdf).

Vergoeding eigenaren vrieshuizen boter

De aanbiedingsperiode voor de openbare opslag van boter loopt in 2016 van 1 januari tot en met 30 september.

Offertetraject

Als RVO.nl nieuwe opslagpanden nodig heeft dan wordt hiervoor een offertetraject geopend. In een offerte vermeldt u vervolgens het tarief (per ton per dag) en de hoeveelheid boter die u wilt opslaan.

Op dit moment heeft RVO.nl geen opslagcapaciteit nodig.

Lees meer over de Voorwaarden van de offerte opslag boter (pdf).

Lees wie van deze regeling gebruik kan maken, wat de bewaargevingcondities zijn en wat de vergoeding is op onze informatiepagina Vergoeding eigenaren vrieshuizen boter.

Vergoeding particuliere opslag mageremelkpoeder

Hieronder leest u een aantal voorwaarden voor de opslag van mageremelkpoeder. Er zijn meer voorwaarden. Deze vindt u in de Brochure particuliere opslag mageremelkpoeder 2014/2015/2016 (pdf) .

 • U, als eigenaar, bent een natuurlijk- of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
 • Een opslagpartij moet ten minste 1.000 kilo groot zijn en moet op één dag in het opslagpand zijn ingeslagen.
 • U kunt uw steunaanvragen voor mageremelkpoeder indienen van 8 september 2014 tot en met 28 februari 2017.
 • U heeft de mageremelkpoeder ten hoogste 60 dagen vóór de ontvangstdatum van de inslagopgave/contractaanvraag geproduceerd.

U doet een inslagopgave (contractaanvraag) met het formulier Inslagopgave particuliere opslag mageremelkpoeder  2014/2015/2016. U vindt dit formulier onder Formulieren downloaden op deze pagina.

Stuur dit formulier naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 965, 6040 AZ Roermond. Of fax het formulier naar (0475) 33 66 27.

Nadat wij uw formulier voor inslag hebben ontvangen, voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnen 30 dagen controles uit. Deze zijn administratief en fysiek via steekproeven.

Nadat alle controles zijn afgerond, maken wij een opslagcontract voor de betrokken opslagpartijen. Uitgebreide informatie over de controles vindt u in de brochure onder het kopje Voorwaarden.

Vergoeding openbare opslag mageremelkpoeder

Hieronder vindt u een aantal voorwaarden voor de opslag van mageremelkpoeder. Er zijn meer voorwaarden. Deze vindt u in de Brochure aankoop van mageremelkpoeder bestemd voor openbare opslag (pdf).

 • U kunt de mageremelkpoeder in 2017 aanbieden vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017.
 • U, als eigenaar, bent een natuurlijk- of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
 • De voor het mageremelkpoeder gebruikte melk moet afkomstig zijn van in de Europese Unie geproduceerde koemelk.
 • De mageremelkpoeder die u aanbiedt, moet zijn geproduceerd in de periode van 31 dagen voorafgaande aan de dag waarop wij uw offerte ontvangen.
 • Bij de inslag van mageremelkpoeder in het opslagpand wordt de melkpoeder door de NVWA gecontroleerd.
 • U kunt mageremelkpoeder met een minimumhoeveelheid van 30.000 kg aanbieden.

Aankoop tegen vaste prijs

De aankoop tegen een vaste prijs van € 169,80 per 100 kilogram is mogelijk vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 september 2017.

Aankoop tegen de vaste interventieprijs vindt plaats tot een maximum hoeveelheid van 109.000 ton in de Europese Unie. Als de grens van 109.000 ton is bereikt kan de Europese Commissie de maximum hoeveelheid verhogen.

Aankoop door inschrijving

Na sluiting van de aankoop tegen de vaste interventieprijs kan de Europese Commissie de aankoop voortzetten door middel van inschrijving. In dat geval stelt de Europese Commissie na elke inschrijving de maximumaankoopprijs vast.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan meldt u de mageremelkpoeder met de volgende formulieren:

 

Verkoop mageremelkpoeder uit openbare opslag

Als de marktsituatie voor mageremelkpoeder gunstig is, opent de Europese Commissie de verkoop van het opgeslagen mageremelkpoeder met een openbare inschrijving. Vervolgens kunt u zich inschrijven bij het betaalorgaan van de lidstaat waar het poeder ligt opgeslagen. In Nederland is dit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In de inschrijving vermeldt u de hoeveelheid en de prijs. Ook stelt u een zekerheid.

Lees meer over de verkoopprocedure in de brochure Verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag (pdf).

 

De Europese Commissie publiceert een verordening tot opening van de verkoop. In deze verordening staat hoeveel mageremelkpoeder beschikbaar is, wanneer de inschrijvingen plaatsvinden, hoe groot de minimum hoeveelheid is en hoe hoog de te stellen zekerheid is.

In onderstaande tabel staan de verordeningen van de opening van verkopen van mageremelkpoeder uit openbare opslag.

Openstelling Verordening EU
2016/2080

Opening inschrijving Beschikbare hoeveelheid
Verkoop mageremelkpoeder in Nederland
Opening verkoop 2 december 2016 In Nederland is er geen mageremelkpoeder beschikbaar

Wilt u mageremelkpoeder uit Nederlandse openbare opslag kopen? Schrijft u zich dan in bij RVO.nl met het Inschrijvingsformulier verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag (pdf)

In het inschrijvingsformulier vermeldt u de hoeveelheid, het opslagpand en de prijs. Ook stelt u een zekerheid.

U stuurt het formulier naar RVO.nl:

 • Per e-mail: LokaleServicedeskRoermond@rvo.nl Let op: Het formulier moet voorzien zijn van uw handtekening.
 • Per post: RVO.nl, Postbus 965, 6040 AZ, Roermond. Vermeld op de enveloppe ‘Inschrijving verkoop mageremelkpoeder’ en het woord ‘Vertrouwelijk’.

U krijgt hierna een ontvangstbevestiging.

Na de inschrijving

Na de inschrijving stelt de Europese Commissie wel of niet een minimum verkoopprijs vast. Bij toewijzing ontvangt u een verkoopcontract en de factuur van RVO.nl. Na betaling haalt u het mageremelkpoeder af bij het desbetreffende opslagpand en wordt de zekerheid vrijgegeven.

Vergoeding eigenaren opslagpanden mageremelkpoeder

De aanbiedingsperiode voor de openbare opslag van mageremelkpoeder loopt in 2017 van 1 januari tot en met 30 september.

Als RVO.nl nieuwe opslagpanden nodig heeft dan wordt hiervoor een offertetraject geopend. In een offerte vermeldt u vervolgens het tarief (per ton per dag) en de hoeveelheid melkpoeder die u wilt opslaan.

Op dit moment heeft RVO.nl voldoende opslagcapaciteit.
Opslaghouders konden zich melden tot en met woensdag 29 maart 2017, uiterlijk 11.00 uur.

Bewaargevingscondities

Lees wie van deze regeling gebruik kan maken, wat de bewaargevingcondities zijn en wat de vergoedingen zijn voor onder andere het inslaan en uitslaan in de Bewaargevingscondities mageremelkpoeder 2017 (pdf) en de voorwaarden van de offerte opslag mageremelkpoeder en het offerteformulier (pdf)

Vergoeding particuliere opslag kaas

Hieronder leest u een aantal voorwaarden voor de opslag van kaas. Deze gelden voor eigenaren en rechtspersonen die een contract met ons hebben gesloten voor de particuliere opslag van kaas. Er zijn meer voorwaarden. Deze vindt u in de Brochure particuliere opslag kaas 2015/2016 (pdf).

 • U, als eigenaar, bent een natuurlijk- of rechtspersoon die in de EU is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
 • Een opslagpartij moet ten minste 500 kilo groot zijn en de kaas moet van gezonde handelskwaliteit zijn.
 • De kaas moet in Nederland geproduceerd en opgeslagen zijn.
 • De kaas moet minimaal 28 dagen vóór de datum van inslag zijn geproduceerd.
 • De kaas valt onder de GN-code 0406.

Van 21 februari 2016 tot en met 30 september 2016 kunt u weer kaas aanbieden voor opslag. De EU heeft voor deze periode 16.526 ton toegewezen aan Nederland.

Gebruik hiervoor de Inslagopgave particuliere opslag kaas 2015/2016. U vindt dit formulier onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina.