MijnRVO.nl

  • Interventieregelingen vlees

    De Russische boycot treft verschillende Nederlandse producenten, handelaren en verwerkers van vlees, groenten en fruit en zuivelproducten. Voor hen heeft de Europese Unie (EU) interventieregelingen opengesteld. Met de Interventieregelingen vlees kunt u als eigenaar van varkensvlees een vergoeding krijgen voor de particuliere opslag van varkensvlees. De regeling is geschorst. U kunt geen vergoeding meer aanvragen. Op deze pagina leest u wat er met de aanvragen gebeurt die tijdens de schorsingsperiode bij ons zijn binnengekomen.

Voorwaarden voor deze regeling

Voor de opslag van varkensvlees geldt een aantal voorwaarden, waaronder:

  • Als eigenaar bent u een natuurlijk- of rechtspersoon die in de Europese Unie (EU) is gevestigd en in een btw-register in de EU is ingeschreven.
  • Uw producten zijn afkomstig van varkens die op de dag van inslag in het vrieshuis ten minste de 2 voorafgaande maanden in de Europese Unie zijn gehouden.
  • Uw producten zijn afkomstig van varkens die op de dag van inslag ten hoogste 10 dagen van tevoren in de Europese Unie zijn geslacht.
  • De minimum hoeveelheid varkensvlees waarvoor u een contract kunt aanvragen is 10 ton (netto) voor producten zonder been en 15 ton (netto) voor alle andere producten.
  • De totale hoeveelheid varkensvlees van een contract moet in 1 vrieshuis worden opgeslagen.

Bekijk alle voorwaarden in de Brochure Particuliere opslag varkensvlees 2016 (pdf).

Aanvragen

Vanaf 3 februari 2016 kunt u geen vergoeding meer aanvragen voor de particuliere opslag van varkensvlees. De Europese Commissie heeft de regeling geschorst van 27 januari tot en met 2 februari 2016.

Heeft u in de schorsingsperiode een vergoeding bij ons aangevraagd? Dan mogen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen. Heeft u uw aanvraag ingediend na 21 januari 2016? Ook die moeten wij afwijzen.

Meer weten over Interventieregelingen vlees?

Lees meer over de besluiten en de vergoeding op de informatiepagina Interventieregelingen vlees.