MijnRVO.nl

  • Grasland scheuren of vernietigen

    Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden regels. Deze regels zijn er voor grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven? Om dit te herstellen kunt u vrijstelling krijgen voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond. Aanmelden voor vrijstelling kon tot en met 31 augustus. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden van de vrijstelling zijn.

Voorwaarden voor vrijstelling

Heeft u schade aan de graszode door extreme neerslag, droogte of vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De beschadiging van het grasland is veroorzaakt door extreme neerslag, droogte of door vraat door dieren die in de graszode leven.
  2. De verwachte grasopbrengst zonder herinzaai is naar verwachting ten minste 25% lager dan in een jaar zonder vraat of droogte.
  3. De totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt ten minste 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is.
  4. Een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat is voldaan aan de voorwaarden onder 1 tot en met 3.

Herinzaai

Binnen 7 werkdagen na het vernietigen van de graszode op de betreffende percelen moet u gras herinzaaien. U kunt tot uiterlijk 15 september gras herinzaaien.

Aanmelden

U meldt zich aan voor vrijstelling ten minste 7 werkdagen voordat u het grasland gaat vernietigen. Voordat u zich aanmeldt, moet het rapport van een geregistreerd schade-expert gereed zijn.

Aanmelden kon tot en met 31 augustus.

Meer weten over grasland scheuren of vernietigen?

Lees welke regels er zijn voor het scheuren of vernietigen van gras op kleigrond, zand- en lössgrond en veengrond op de informatiepagina Grasland scheuren of vernietigen.