MijnRVO.nl

  • Fonds Bestrijding Kinderarbeid

    Met subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid kunnen ondernemers bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid. Wilt u helpen kinderarbeid op te sporen en aan te pakken, via de productieketen (due diligence-project) of door middel van samenwerking met lokale bedrijven en ngo's (multi-stakeholderproject)? Dien dan een aanvraag voor deze subsidie in.

Over dit onderwerp

Op dit moment kunt u geen aanvragen indienen voor deze subsidie.

Alle informatie over deze regeling vindt u op onze informatiepagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid.

Aanvragen

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen:

  • Vraag een telefonisch adviesgesprek aan voor een toelichting bij de regeling (optioneel). Neem hiervoor contact op met ons klantcontactcentrum: T 088 042 42 42.
  • Voordat u een aanvraag kunt indienen, doorloopt u een adviestraject. Vul hiervoor een quickscan in. Deze kunt u downloaden op www.rvo.nl/fbk. Dit kunt u het beste doen in de webbrowser Firefox. Een adviseur neemt vervolgens contact met u op en start het adviestraject. Omdat de aanvraagperiode op dit moment is gesloten, kunt u ook geen quickscans meer indienen.
  • U kunt uw definitieve aanvraag indienen als u het adviestraject heeft doorlopen. U vindt het aanvraagformulier onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina. Print het uit en stuur uw aanvraag met bijlagen naar ons op.

Bijlagen meesturen

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Welke dit zijn, vindt u onder het kopje 'Bijlagen bij uw aanvraag'.

Stuur uw aanvraag en bijlagen in één e-mail naar klantcontact@rvo.nl met als onderwerp: 'FBK-aanvraag' en het land waarop de aanvraag van toepassing is. Zijn de bestanden zwaarder dan 25 MB? Stuur uw aanvraag en bijlagen dan via WeTransfer.

Let op: stuur aanvraag en bijlagen niet in één pdf-document!

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee.

Due diligence projecten

Multi-stakeholderprojecten

Due diligence projecten en multi-stakeholderprojecten

  • Stuur ons een kopie van het MVO-beleid van de aanvrager en, als dat er is, bij voorkeur ook van de andere projectpartners. Let erop dat in ieder geval wat informatie over kinderarbeid in het MVO-beleid moet staan.
  • Voeg een Cooperation Agreement (pdf) bij, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende projectpartners (de aanvrager en de partner(s) genoemd op het Partner Form) zijn vastgesteld. Als er geen andere projectpartners betrokken zijn bij dit project hoeft u deze overeenkomst niet bij te voegen.
  • Maakt u bij het indienen van een aanvraag gebruik van een intermediair? Vul dan ook een autorisatieformulier (pdf) in en voeg deze bij uw aanvraag.