Deze informatie is verplaatst

De Flora- en faunawet is in januari 2017 vervangen door de Wet Natuurbescherming. De informatie van deze pagina kunt u nu vinden op Wet natuurbescherming overtreding.