MijnRVO.nl

 • Dieren voor de huisdierenlijst beoordelen

  In Nederland mag u alleen dieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen. In de Wet dieren is daarom per 1 februari 2015 de positieflijst zoogdieren opgenomen. Deze staat ook bekend als de huisdierenlijst. Hierop staan zoogdieren die u als particulier mag houden. Wilt u een soort houden die niet op de huisdierenlijst staat en ook niet op de inventarisatielijst van alle zoogdiersoorten die op 1 februari 2015 gehouden werden? Dan vraagt u bij ons een beoordeling aan.

Over dit onderwerp

Op deze pagina vraagt u een beoordeling aan via Direct regelen. Ook leest u hoe u uw aanvraag onderbouwt.

Wilt u een diersoort die op de huisdierenlijst staat, laten herbeoordelen? Dan dient u een aanvraag in op de pagina Dieren voor de huisdierenlijst herbeoordelen.

Wilt u weten welke soorten op de huisdierenlijst staan en welke nog beoordeeld worden? Lees het op onze informatiepagina Huisdierenlijst.

Beoordeling aanvragen

De Positieflijst Advies Commissie (PAC) heeft een aantal van de zoogdiersoorten, die op 1 februari 2015 aantoonbaar werden gehouden, beoordeeld. De overige dieren worden nog beoordeeld. Houdt u een dier waarvan de soort nog niet is beoordeeld en die niet op de Inventarisatielijst (pdf) staat? Dan kunt u een beoordeling aanvragen via Direct regelen, op deze pagina.

Uw aanvraag onderbouwen

Een soort kan op de huisdierenlijst geplaatst worden als er voldaan is aan een aantal criteria.
Geef in uw aanvraag voor elk criterium aan waarom u vindt dat de diersoort geschikt is om te houden. Het gaat om de volgende criteria:

 • Wat is de behoefte van het dier aan beweging en een specifieke leefomgeving?
 • Welke sociale en biosociale behoeften heeft het dier?
 • Wat heeft het dier nodig aan veiligheid en mogelijkheid om te schuilen?
 • Wat is de behoefte van het dier om (zichzelf) schoon te maken?
 • Wat is de behoefte van het dier aan afwisseling van activiteit en rust tijdens een dag of een seizoen?
 • Hoeveel en welke prikkels of afleiding heeft het dier nodig?
 • Wat is de behoefte van het dier op het gebied van voeding en foerageren?
 • Wat is de behoefte van het dier om zich voort te planten en om jongen groot te brengen?

Omschrijf voor alle criteria de behoeften van het dier in de vrije natuur, op welke wijze aan deze behoeften wordt voldaan op het moment dat het dier gehouden wordt en welke risico's er zijn voor het welzijn en de gezondheid van het dier als het gehouden wordt. Geef ook een omschrijving van het gevaar van het dier voor de mens aan de hand van de afweer- en aanvalsmiddelen die het dier heeft.

Na uw aanvraag

U krijgt direct nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken ontvangt u van ons een beslissing op uw aanvraag. Als wij voor een goede beoordeling van uw aanvraag meer tijd nodig hebben, dan kan deze termijn worden verlengd. U krijgt hiervan bericht.

Direct regelen