MijnRVO.nl

  • Demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies DHI

    De subsidieregeling DHI is bedoeld voor mkb-ondernemingen met internationale ambitie. De regeling bestaat uit 3 modules: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Het is een tenderprogramma. Dat betekent dat er tenderrondes zijn van doorgaans 6 weken.

Over dit onderwerp

Op deze pagina doet u tijdens een van de tenderrondes een subsidieaanvraag voor een van de 3 modules.

Wilt u meer informatie over de 3 modules, de betrokken landen, beoordelingscriteria en beschikbare subsidiebedragen? U leest dit op onze informatiepagina Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Belangrijkste voorwaarden

  • U heeft de quickscan gemaakt en ingediend.
  • Uw plan voldoet aan de beoordelingscriteria.
  • Uw investering is niet gericht op Nederland of een van de sanctielanden.

Meer informatie over de quickscan, de beoordelingscriteria en de voorwaarden per module leest u op onze informatiepagina over de DHI-regeling.

Aanvragen

De DHI-regeling is een tenderprogramma. Dat betekent dat er tenderrondes zijn van doorgaans 6 weken. De tweede tender van 2017 is open sinds 8 augustus 2017 en sluit op 19 september 2017 om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Het aanvraagformulier vindt u onder Direct regelen, rechts op deze pagina. Voor uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel (EH) niveau 2 of 2+ nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan op de website van eHerkenning.

Bijlagen meesturen

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, vindt u onder het kopje Bijlagen bij uw aanvraag.

Als penvoerder een aanvraag indienen

Als u een aanvraag doet als penvoerder van een samenwerkingsverband kunt u de volledige procedure nalezen in het document Samenwerkingsverband en de rol van de penvoerder (pdf).

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Welke bijlagen dit zijn, vindt u hieronder. Voor deze landen gebruikt u de Engelstalige formulieren.

Demonstratieprojecten

Haalbaarheidsstudies

Investeringsvoorbereidingsstudies

Alle modules

Onderstaande formulieren gebruikt u voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies:

Samenwerkingsverband

Bij een samenwerkingsverband stuurt u ook de volgende documenten mee:

Open office

Gebruikt u geen Microsoftprogramma's, dan kunt u gebruikmaken van onderstaande documenten (Open Office).

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag in 3 stappen: met drempelcriteria, exitcriteria en een puntenverdeling. De criteria vindt u op de informatiepagina Beoordelingscriteria DHI-regeling.

Na beoordeling rangschikken wij alle aanvragen die voldoen aan de criteria. Dit doen we op basis van het aantal toegekende punten. De ranking bepaalt welke subsidieaanvragen in aanmerking komen. Na de ranking ontvangt u bericht van ons over uw aanvraag.

Beslissing en uitbetaling

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger. Komt uw aanvraag in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u beginnen met de uitvoering van uw project. We betalen de subsidie uit via voorschotten. Hier hoeft u geen aanvraag voor te doen.

Voortgangsrapportage

Bij deze subsidie vragen wij u om over de voortgang te rapporteren. U gebruikt voor uw rapportage het formulier Voortgang Verslag bij meerjarig project (pdf).

Als uw project wijzigt

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. U gebruikt hiervoor het formulier Wijziging in project, uitvoering en/of organisatie (pdf).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project of studie dient u een verzoek tot vaststelling en een eindrapportage in. De aanvrager of de penvoerder van het consortium, vraagt binnen 13 weken na de einddatum van het project subsidievaststelling aan. U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag Vaststelling Subsidie (pdf).

Extra eis bij bepaalde demonstratieprojecten

Als u subsidie heeft ontvangen voor het demonstreren van hardware, dan voegt u ook een Verklaring inzake gesubsidieerde hardware (pdf) toe bij uw aanvraag. In deze verklaring geeft u als penvoerder aan wat er met de hardware is gebeurd na afloop van het demonstratieproject.

Direct regelen