MijnRVO.nl

 • CITES-soorten in Nederland en de EU

  Voor het handelen, vervoeren, verzamelen en bezitten van de beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een EU-certificaat nodig. Wilt u een door CITES beschermde soort in Nederland of binnen de Europese Unie kopen, verkopen of vervoeren? Of wilt u een soort overdragen aan een ander? Dan heeft u mogelijk een EU-certificaat nodig. Dit vraagt u aan in de lidstaat waar de soort zich bevindt. Op deze pagina kunt u via Direct regelen het certificaat aanvragen.

EU-certificaat aanvragen

U vraagt een EU-certificaat aan via Direct regelen op deze pagina. Hiervoor heeft u een TAN-code nodig. U vraagt TAN-codes aan via Mijn dossier (eerst inloggen) of door ons te bellen: 088-042 42 42. Houd u er rekening mee dat het 4 werkdagen kan duren voor u de TAN-codes in huis hebt. Lees meer over Inloggen, ondertekenen en machtigen.

Bij uw aanvraag moet u veel verschillende gegevens invullen. Heeft u al een EU-certificaat of vergunning van het specimen? Houd deze bij de hand. De meeste gevraagde gegevens staan hierop.

Bij EU-certificaten vraagt u soorten of specimens in één keer digitaal aan. Vul per specimen de gegevens in. Afhankelijk van wat u heeft ingevuld ontvangt u een of meerdere EU-certificaten. De hoofdregel is dat u per opgegeven specimen een EU-certificaat aanvraagt. Elk aangevraagd EU-certificaat kost € 15. Dit betaalt u achteraf.

Status van uw aanvragen

U kunt de status van uw aanvragen bekijken via Direct regelen.

Administratie bijhouden

U heeft in Nederland een levend dier of levende plant van een beschermde soort in uw bezit. Om dit legaal te mogen hebben, moet u hiervan in een aantal gevallen een administratie bijhouden. Dit staat in de Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.

U houdt de administratie bij voor:

 • Levende in gevangenschap geboren en gefokte gewervelde dieren van soorten uit bijlage A bij de Basisverordening, met uitzondering van in gevangenschap geboren en gefokte specimens van de diersoorten en de hybriden daarvan die in bijlage X bij de Uitvoeringsverordening staan.
 • Levende dieren van soorten uit bijlage B bij de Basisverordening, met uitzondering van gefokte vogels (geen roofvogels of uilen) die een naadloos gesloten pootring hebben en de soorten die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten.
 • Levende in gevangenschap geboren en gefokte dieren van niet in Nederland voorkomende soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
 • Levende specimens van kunstmatig gekweekte plantensoorten uit bijlage A bij de Basisverordening.
 • Levende specimens van kunstmatig gekweekte hybriden van niet van een annotatie voorziene soorten uit bijlage A bij de Basisverordening, voor zover voor die soorten een fytosanitair certificaat is afgegeven (artikel 8 van de Uitvoeringsverordening).

 

Wat houdt u bij in uw administratie? In ieder geval alle documenten over de dieren of planten die u in bezit heeft. Ook houdt u een duidelijk overzicht bij met daarin de volgende gegevens:

 • wetenschappelijke soortnaam en aantal
 • datum en plaats van verkrijging (voor planten alleen als deze verkregen zijn uit een derde land)
 • naam, adres en land van de leverancier (voor planten alleen als deze verkregen zijn uit een derde land)
 • land van herkomst van de specimens, als dit afwijkt van onderdeel c
 • nummer bijbehorend CITES-document
 • datum en plaats van vervreemding (voor planten alleen als deze verkregen zijn uit een derde land)
 • naam, adres en land van de afnemer (voor planten alleen als deze verkregen zijn uit een derde land)
 • nummer bijbehorend CITES-document (of voor planten: fytosanitair certificaat zoals staat in artikel 8 van de Uitvoeringsverordening)
 • geboortedatum en het aantal nakomelingen (niet voor planten)
 • gegevens soort en code merktekens (niet voor planten)
 • datum aanbrenging merktekens (niet voor planten)
 • per specimen datum en plaats van sterfte (niet voor planten)

Gebruik het format (Excel) voor het bijhouden van de CITES-administratie.

 

Controle en handhaving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de bestuursrechtelijke handhaving op de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving uit. Wij bekijken of een overtreding nog hersteld kan worden. Bijvoorbeeld door een vergunning alsnog aan te vragen.

De politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voeren de strafrechtelijke handhaving uit voor de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving. Dit doen ze in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en NVWA kunnen dus bijvoorbeeld boetes opleggen bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na een overtreding

Samen met de NVWA onderzoeken we of het CITES-verdrag wordt nageleefd in Nederland. Gebeurd dat niet dan heeft dat mogelijk deze gevolgen:

 • Wij kunnen planten, dieren of de producten in bewaring nemen. U bent ze dan kwijt.
 • Afhankelijk van het soort schenken we deze n aan een educatieve instelling of we vernietigen ze. Levende dieren vernietigen we niet.
 • Een dier uit het wild laten we in sommige gevallen vrij. 
 • De kosten die wij maken, kunnen we bij u in rekening brengen.

Meer weten over CITES-soorten in Nederland en de EU?

Lees meer over CITES, hoe u bepaalt of een soort door CITES beschermd is en hoe u bepaalt of u een EU-certificaat nodig heeft voor het handelen, vervoeren, verzamelen of bezitten van de beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU).

Direct regelen

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.