MijnRVO.nl

  • Bijdrage kosten rampenbestrijding

    U heeft als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt voor rampenbestrijding in uw eigen gebied of bijstand verleend bij de rampenbestrijding in een ander gebied in Nederland, België of Duitsland. U wilt een bijdrage aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt. Dit kan binnen 12 maanden na het einde van de bijstandsverlening of de rampenbestrijding en de gevolgen daarvan. Op deze pagina leest u hoe u een bijdrage aanvraagt.

Aanvragen

U heeft als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt voor de bestrijding van een ramp in uw eigen gebied. Een bijdrage in deze kosten vraagt u aan met het formulier Aanvraag gemeente en bestrijdende veiligheidsregio.

De gemeente stuurt het formulier en de bijlagen per post naar ons toe. Hierbij kunnen ook de kosten van de veiligheidsregio opgenomen worden.

 

Heeft u als gemeente of veiligheidsregio kosten gemaakt bij het verlenen van bijstand bij een ramp in een andere veiligheidsregio? Dan vraagt u de bijdrage aan met het formulier Aanvraag bijstand door veiligheidsregio in Nederland.

Gaat het om een ramp? Dan stuurt de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend eerst de aanvraag naar de gemeente waar de ramp is gebeurd. Die gemeente stuurt vervolgens deze aanvraag samen met eventuele andere aanvragen en de bijlagen per post naar ons toe.

Gaat het om een incident? Dan stuurt de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend het formulier en de bijlagen per post naar ons toe.

Voor het aanvragen van een bijdrage voor de kosten die u als gemeente of veiligheidsregio heeft gemaakt bij het verlenen van bijstand bij een ramp in België of Duitsland, gebruikt u het formulier Aanvraag bijstand aan België of Duitsland. De volgende partijen kunnen de bijdrage aanvragen:

  • College van burgermeester en wethouders van de gemeente die de bijstand heeft verleend
  • Het bestuur van de veiligheidsregio die de bijstand heeft verleend
  • Het Nederlandse Rode Kruis
  • Instellingen die in de regio werken
  • Zorgaanbieders
  • Regionale Ambulancevoorzieningen
  • Gezondheidsdiensten 

De aanvrager stuurt het formulier en de bijlagen per post naar ons toe.

Bijlagen bij de aanvraag

Bij uw aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor de bestrijding van een ramp in uw eigen gebied horen de volgende bijlagen:

Bij uw aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor bijstand bij een ramp in een andere veiligheidsregio horen de volgende bijlagen:
 
Bij uw aanvraag voor een bijdrage in de kosten voor bijstand bij een ramp in België of Duitsland horen de volgende bijlagen:

Na uw aanvraag

Als wij uw aanvraag voor een bijdrage hebben ontvangen, controleren wij of uw aanvraag volledig is en krijgt u bericht van ons. Binnen 6 maanden na ontvangst van de volledige aanvraag, ontvangt u van ons een beslissing. Krijgt u de bijdrage toegewezen, dan storten wij het bedrag op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Meer weten over Bijdrage kosten rampenbestrijding?

Lees welke kosten vergoed worden na de bestrijding van een ramp.