MijnRVO.nl

  • Betalingsrechten overdragen

    Betalingsrechten geven recht op uitbetaling van subsidie aan agrarische ondernemers. Deze rechten zijn verhandelbaar. Heeft u betalingsrechten, dan kunt u deze verhuren of verkopen. Heeft u te weinig of géén betalingsrechten, dan kunt u ze van iemand kopen of huren. Ook kunt u betalingsrechten afstaan aan de Nationale reserve. Op deze pagina leest u hoe u het overdragen of afstaan van betalingsrechten bij ons meldt.

Overdracht betalingsrechten melden

U meldt samen met de andere partij de overdracht. Doet u dit uiterlijk op 15 mei? Dan kan de koper/huurder de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar laten uitbetalen. Een overdracht is pas volledig gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. Wordt er na 15 mei een overdracht gemeld of door de tweede partij ondertekend, dan kan de koper of huurder pas in het volgende jaar uitbetaling aanvragen voor deze betalingsrechten.

Uw melding doet u via Direct regelen op deze pagina.

Betalingsrechten gedeeltelijk overdragen

Het is mogelijk een deel van een betalingsrecht over te dragen. In het formulier waarmee u de overdracht kunt melden, kunt u aangeven welke omvang u overdraagt.

Waarde betalingsrechten

Er zit een verschil in welke waarde wordt getoond in het formulier Melding overdragen betalingsrechten en in Registraties Betalingsrechten in Mijn dossier.

Logt u in tussen 15 mei 2016 en 15 mei 2017? Dan ziet u in het formulier Melding overdragen betalingsrechten de waarde die de betalingsrechten hebben op 15 mei 2017.

Bij Registraties Betalingsrechten in Mijn dossier ziet u de waarde van de betalingsrechten op 15 mei 2016. Wilt u de waarde van 15 mei 2017 weten, zet dan de peildatum op 15 mei 2017.

  • Vul als verkoper/verhuurder en koper/huurder het formulier samen in. Degene die overdraagt, start met het invullen. Vul alle vragen in, onderteken en verstuur de melding.
  • Is het e-mailadres van de tweede partij ingevuld, dan krijgt deze direct na het ondertekenen en versturen door de eerste partij een e-mail dat hij het formulier ook kan ondertekenen met een TAN-code. Het formulier staat na inloggen klaar op deze pagina bij Direct regelen. Als de tweede partij nog niet heeft ondertekend, spreken wij over een conceptmelding. De tweede partij kan direct nadat de eerste partij de melding heeft ondertekend en verstuurd het formulier ook ondertekenen. Hij hoeft niet te wachten op de e-mail. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geen of een verkeerd e-mailadres is ingevuld.
  • Heeft de tweede partij ook ondertekend, dan verwerken en registreren we de overdracht. Beide partijen krijgen per e-mail de ontvangstbevestiging, als de e-mailadressen zijn ingevuld. We controleren hierna of de koper of huurder aan de voorwaarde voor actieve landbouwer voldoet.
  • Beide partijen kunnen direct de nieuwe situatie zien in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

In het formulier waarmee u de overdracht meldt, geeft u aan om welke soort overdracht of wijziging het gaat. Bij verhuur is het verplicht een einddatum in te vullen. De betalingsrechten gaan op die datum automatisch terug naar de verhuurder.

De einddatum staat standaard ingevuld op de eerstvolgende 16 mei. Hierdoor is voor het lopende subsidiejaar geregeld dat de betalingsrechten op 15 mei op naam van de huurder staan, zodat deze er uitbetaling voor kan aanvragen.

Bent u een langere huurperiode overeengekomen dan 1 jaar? Dan kunt u bij de melding direct de einddatum wijzigen. De huurperiode stopt automatisch op de door u opgegeven einddatum. De betalingsrechten staan vanaf de dag na de opgegeven einddatum weer bij de eigenaar geregistreerd.

Wilt u de door u opgegeven einddatum wijzigen, dan moet u eerst de huur beëindigen met een melding overdracht. Voor de nieuwe huursituatie stuurt u een nieuwe melding overdracht in.

De andere partij keurt deze melding goed door die te ondertekenen en te versturen met een TAN-code.

Afstaan aan Nationale reserve melden

U staat betalingsrechten af aan de Nationale reserve. Doet u dit uiterlijk 15 mei van het lopende subsidiejaar, dan vervallen de betalingsrechten in dat jaar.

Na ondertekenen en verzenden met een TAN-code ontvangt u een ontvangstbevestiging. De betalingsrechten worden direct na de melding beëindigd. U ziet de nieuwe situatie in Mijn dossier bij Registraties Betalingsrechten.

Meer weten over het overdragen van betalingsrechten?

Lees welke voorwaarden er gelden en waar u rekening mee moet houden op de informatiepagina Betalingsrechten overdragen.

Direct regelen

Onderhoud overdracht betalingsrechten

Van woensdag 16 augustus 20.00 uur tot donderdag 17 augustus 10.00 uur voeren wij onderhoud uit. Hierdoor kunt u geen geregistreerde gegevens inzien. U kunt dan ook geen betalingsrechten overdragen. Onze excuses voor het ongemak.

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.

Betalingsrechten bekijken

In Mijn dossier kunt u uw betalingsrechten bekijken. Hiervoor logt u eerst in.