MijnRVO.nl

  • Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer

    Vanuit milieuoogpunt moeten ondernemers een administratie bijhouden van de herkomst en bestemming van meststoffen. Uit de administratie moet blijken dat de dierlijke mest op een verantwoorde manier is vervoerd. Heeft u een agrarisch bedrijf? Dan kan het zijn dat we u jaarlijks vragen een aantal aanvullende gegevens aan ons door te geven. Dat doet u op deze pagina via Direct regelen.

Aanvullende gegevens agrarische bedrijven

Doet u mee aan derogatie of bent u schriftelijk gevraagd aanvullende gegevens aan te leveren? Geef dan vóór 1 februari de volgende gegevens aan ons door:

  • eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december
  • aan- en afvoer van andere meststoffen dan dierlijke mest/ zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest)
  • aantallen dieren per soort
  • aan- en afvoer van staldieren

U geeft deze gegevens door met het formulier onder Direct regelen op deze pagina. Met dit formulier meldt u ook een wijziging van de aanvullende gegevens bij ons.

Geeft u uw gegevens na 1 februari door? Dan kunt u een boete krijgen.

Bezinklaag

Bent u varkenshouder en heeft u een bezinklaag in uw mestopslag? In het formulier leest u in de toelichting onder Help hoe u de eindvoorraad van de bezinklaag berekent.

Mineralenconcentraat

Bent u gebruiker van mineralenconcentraat, heeft u een eindvoorraad mineralenconcentraat op 31 december en heeft u zich aangemeld voor het onderzoek? Vul deze eindvoorraad dan in bij vraag 1 met mestcode 120. U berekent de hoeveelheid fosfaat en stikstof met de analysegegevens van het mineralenconcentraat. Alleen als er geen analysegegevens aanwezig zijn, mag u de hoeveelheid fosfaat en stikstof berekenen met de forfaitaire gehalten (6.4 kilogram stikstof per ton en 0.30 kilogram fosfaat per ton).

Meer weten over administratie en registratie agrarische bedrijven?

Lees welke gegevens u nog meer in uw administratie bijhoudt en wanneer u voor vrijstelling van de administratieplicht in aanmerking komt op de informatiepagina Aanvullende gegevens agrarische ondernemer.

Direct regelen

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.